Vad blir det för mat imorgon?

Klarar Sverige att öka livsmedelsproduktionen samtidigt som miljö- och klimatmålen uppnås? Vilka är de viktigaste utmaningarna för framtidens livsmedelsförsörjning och vem ansvarar för att maten blir hållbart producerad? Ställer det offentliga rätt krav och klarar det privata att möta efterfrågan?

 

Allt fler efterfrågar hållbart producerad mat, men vilka förutsättningar har Sverige att möta den efterfrågan? Vad krävs för att uppfylla ambitionen i den nationella livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion samtidigt som vi uppnår miljö- och klimatmålen?

I debatten blandas ofta stora frågor med små, samtidigt som branschen, myndigheter och forskare måste enas kring de viktigaste utmaningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning. Vem har egentligen ansvaret för att maten produceras på ett hållbart sätt? Vilken roll spelar kraven som det offentliga Sverige ställer i sina upphandlingar, och hur mycket information behöver konsumenten för att kunna äta hållbart?

Genom att analysera historien, nuläget och diskutera önskad framtid klarnar bilden av utmaningar och möjligheter kopplade till framtidens livsmedelsförsörjning.

När: 2018-07-03 15:00-16:00

Var: Havet

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande

Tina Ehn

(MP), Politiker

Christel Cederberg

professor, Chalmers

Carl Eckerdal

Chefekonom, Livsmedelsföretagen

Emilia Widerström

Ordförande, LRF Ungdomen

Anna Karin Lindroos

Nutritionist, Livsmedelsverket

Mariana Edge

hållbarhetsansvarig, Fazer

Fredrik Christensson

(C), Riksdagsledamot

Moderator: Gustaf Zettergren

Miljöchef, Västra Götalandsregionen