Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?

Varje svensk konsumerar i snitt 14 kilo kläder om året. Produktionen av ett plagg kräver stora mängder vatten, kemikalier och långväga transporter. Trots vetskapen om de negativa påfrestningar som modeindustrin har på miljön fortsätter problemen att växa. Hur bryter vi dagens destruktiva beteenden?

 

Den globala klädproduktionen är idag ohållbar och miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan. Enorma mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier krävs i tillverkningsprocesserna. Långväga transporter från andra världsdelar till konsumenter i västvärlden ger ytterligare klimatpåverkan. Återanvändning och återvinning av kläder och textil är en del av lösningen, men det krävs också nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och politik för att nå en hållbar konsumtion. I och med regeringens satsning på en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier är den här frågan mer aktuell än någonsin. Sverige har nu möjlighet att visa vägen och skapa världens första cirkulära ekonomi inom modeindustrin.

Under panelsamtalet möts representanter från akademin, politiken samt textil- och modebranschen för att diskutera hur branschen kan gå till konkret handling. Vilket ansvar har varje part i värdekedjan för att bidra till en minskad miljöpåverkan?

När: 2018-07-04 13:30-14:30

Var: Havet

Arrangör: Högskolan i Borås

Medverkande

Per Bolund

(MP) Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Finansdepartementet

Anders Wijkman

Samhällsdebattör, författare

Caroline Andermatt

VD, Myrorna

Cecilia Tall

generalsekreterare, TEKO

Jan Bertoft

Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

Susanne Nejderås

verksamhetschef, Smart Textiles

Moderator: Fredrik Berling

programledare, moderator & konferencier