Varför ska 1958 sätta käppar i hjulet för ett hållbart resande?

Om Sverige ska nå ambitionerna om mer hållbara och gemensamma resor kan vi inte låta lagar och regler från 50 talet styra utbyggnaden av cykelinfrastruktur och nya transporttjänster. Med nya lagar och regler kan vi regioner och staten nå våra gemensamma målbilder.

 

Cykel har många fördelar, både utifrån ett klimat och ett kapacitetperspektiv, men även för folkhälsan. Vi frågar oss varför vi då inte bygger cykelvägar där behovet är som störst och varför vi låter 60 år gamla lagar förbjuda en smart cykelplanering.

Beteende- och attitydförändringar är en förutsättning för att öka cyklingen. Dagens regelverk stoppar dessvärre statlig medfinansiering för åtgärder på detta område, trots att det bidrar till en effektivare användning av infrastrukturen.

För att våra påverkansåtgärder i sin tur ska ge verkliga resultat behöver vi få till modernare regelverk kring delade och kombinerade transporttjänster. Sverige har som mål att stötta tjänster som får oss att resa tillsammans. Men även på detta område behövs policyförändringar.

Västra Götalandsregionen visar på hur en moderniserad lagstiftning kan möjliggöra en effektiv utbyggnad av cykelinfrastruktur för ett hållbart resande.

När: 2018-07-05 12:00-13:00

Var: Havet

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande

Karin Svensson Smith

(MP) Ordförande, Trafikutskottet

Lena Malm

(S) 2:e vice ordförande, Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Pontus Lindberg

(M) 2:e vice ordförande, Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Gustav Hemming

(C) Miljö-, Regionplane- och skärgårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Sven Hunhammar

Måldirektor, Trafikverket

Lars Strömgren

ordförande, Cykelfrämjandet

John Hultén

föreståndare för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Moderator: Sara Persson

Regionutvecklare Hållbart resande, Västra Götalandsregionen