”Regeringen måste ta ett större ansvar för digitaliseringen”

Digitaliseringen beskrivs som den största samhällsomställningen sedan industrialiseringen. Sverige vill vara världsledande, men inom framför allt offentlig sektor har vi inte hängt med. Digitaliseringsminister Peter Eriksson vill att staten tar ett större ansvar.

 

Text: Anders Steinvall

Sveriges regering offentliggjorde våren 2017 en digitaliseringsstrategi med högt satta mål. Visionen är ett hållbart digitaliserat och helt uppkopplat Sverige. Digitalt kompetenta och trygga medborgare ska bidra till utvecklingen.

Digitaliseringsminister Peter Eriksson påpekar att Sverige redan är bra på många saker; allt från det digitala entreprenörskapet till utbyggnaden av bredband.

– Men ett område där vi inte är bäst är just digitaliseringen av den offentliga sektorn. Jag tror regeringen och staten måste ta ett större ansvar. Man måste kunna samordna mer, säger Peter Eriksson.

För att målet att bli världsledande ska kunna nås har regeringen satt upp fem delmål i sin strategi: digital kompetens, digital innovation, digital trygghet, digital ledning och digital infrastruktur. Det kan handla om allt från att utbilda äldre medborgare att bli mer bekväma i det digitala samhället till att säkra utbyggnaden av bredband i glesbygd.

Regeringen har även utsett en digitalchef, med titeln Chief Digital Officer. Åsa Zetterberg, tidigare ansvarig för digitaliseringsfrågor hos Sveriges kommuner och landsting (SKL), tillträdde tjänsten i januari i år. Hennes uppgift är att driva på genomförandet av digitaliseringsstrategin.

En huvuduppgift blir att öka tempot inom den offentliga sektorn, som behöver bli bättre på att ta tillvara på den datadrivna förvaltningens möjligheter. Sådana processer kräver dock eftertanke då känsliga eller sekretessbelagda uppgifter hanteras. Lagstiftningen har haft svårt att hänga med.

– Definitivt är det så. Jag tror att vi har varit lite naiva och inte alltid tagit säkerhetsfrågorna på allvar, säger Peter Eriksson.

Sarah Arlebrink har som stadsjurist i Göteborgs Stad erfarenhet av de frågeställningar som kan dyka upp i digitaliseringsprocesser.

– Det finns allmänt en god kunskap och stor vilja att driva digitaliseringen framåt, men kunskapen kring juridiken saknas ofta. Därför är det viktigt att ha med juridiskt kunniga och experter på informationssäkerhet tidigt i processerna, säger Sarah Arlebrink.

Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan vid Göteborgs universitet och verksam vid institutionen för tillämpad informationsteknologi, lyfter gärna fram parallellen med industrialiseringens tidiga epok under 1800-talet då den enskilda människan ofta glömdes bort när utvecklingen rusade fram.

– Vi måste ta mänskliga hänsyn och hantera processen så att vi lyfter fram positiva värden. Digitalisering av offentlig verksamhet förändringar styrningen av samhället. Men vi behöver mer kunskap om vad det innebär att vara människa i det digitala samhället, säger Fredrika Lagergren Wahlin.

Det digitala samhällets risker och mörka sidor har stått i fokus den senaste tiden, med avslöjanden kring hur bland annat data om Facebooks användare använts i politiska syften. Det har talats om ett hot mot demokratin. Peter Eriksson har haft möten med flera av de globala internetföretagen.

– Mitt intryck är att nätjättarna tidigare ansett att de inte har något eget ansvar, att de bara ger möjligheter för människor att mötas eller söker fram information som redan finns. Men utvecklingen har sprungit ifrån det läget. De har ett ansvar och nu börjar de känna trycket att ta det ansvaret, säger Peter Eriksson.

 

Seminarier i Almedalen

 

Kan vi använda datorspelens drivkraft för att nå unga som varken arbetar eller studerar?

Måndag 2 juli | 12:00-13:00

Hur blir Sverige en digital nation i framkant?

Tisdag 3 juli | 09:00–10:00

Blir natur och kulturarvet mer levande om det är digitalt?

Onsdag 4 juli | 9:00–10:00

Hållbara och ohållbara IT-system: Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?

Fredag 6 juli | 10:30–11:30

 

Det här är en artikel ur vårt magasin Arena Västsverige, ladda ner hela magasinet här.