Så ser framtidens industri ut

Den 27 mars arrangerade Västsvenska Arenan ett seminarium i Stockholm med fullt fokus på industrin. Industrin och den industrinära tjänstesektorn sysselsätter idag nära 50 procent av svensk arbetskraft och i en tid av pågående digitalisering är det också industrin som driver på utvecklingen. I det 73-punktsprogram som nuvarande regering antagit lyser satsningar på industrin som bransch med sin frånvaro. Hur fokuserar vi egentligen på vår viktigaste framtidsbransch i dag, vilka utmaningar har den och hur driver den svensk tillväxt framåt?

Se en klipp från samtal i Stockholm.