Så ska Sverige bli bäst på AI

Sverige ska bli bäst på att dra nytta av de möjligheter som kommer med digitalisering och artificiell intelligens. Men vad krävs för att vi ska hänga med i utvecklingen?

Utvecklingen inom AI går i rasande tempo. Autonoma transporter och diagnosticering inom vården är några områden där AI kommer att göra stor skillnad den närmaste tiden.

– Det går inte att förstå hur snabbt utvecklingen går. Vi som jobbar med AI varje dag hinner knappt med, säger Anders Bjurström, vd för det Göteborgsbaserade företaget Tenfifty som bygger skräddarsydda lösningar baserade på AI.

Anders Bjurström menar att Sverige idag har en bra kunskapsnivå när det gäller AI, men att vi behöver utbilda betydligt fler ingenjörer med spetskompetens.

– Jämfört med med övriga Europa så är AI-kunskapen i Sverige förhållandevis hög och svenska bolag som till exempel Spotify drar till sig AI-kunniga personer. Däremot riskerar vi att halka efter om vi inte lyckas lösa kompetensfrågan.

Viktigt med transparens

Digitaliseringsminister Anders Ygeman framhåller att Sverige ligger bra till när det gäller att implementera AI.

– Sverige har enligt flera internationella och svenska rapporter mycket goda förutsättningar för att använda AI. Vi är digitalt mogna, vi är ett teknikvänligt folk, och svensk offentlig sektor förfogar över data av hög kvalitet. Samtidigt behöver vi utveckla mer digital expertis och kompetens. Men även öka forskningen och utveckla den digitala infrastrukturen för att fullt ut kunna ta tillvara de möjligheter som AI kan ge, säger han.

Tillämpningen av AI för med sig en rad etiska utmaningar bland annat kopplade till integritet och sekretess. Anders Ygeman menar att det därför är viktigt att det finns en transparens i hur AI utvecklas och används.

– Med en så ny och omvälvande teknologi är det viktigt att människor kan känna tillit till utvecklingen och tillämpningen av AI och utvecklarna av AI-baserade system har ett stort ansvar för att systemen är robusta och säkra, säger han.

Större samverkan mellan industri och akademi

EU-kommissionen presenterade nyligen etiska principer för AI som ska fungera som vägledning för de som utvecklar och använder tekniken.

– Det är genom praktisk användning av AI vi får kännedom om utmaningar och svårigheter och hur de bäst hanteras. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för AI-användning både i privat och offentlig sektor, tillägger Anders Ygeman.

Tidigare i år invigdes AI innovation of Sweden i Göteborg, ett nationellt
center för tillämpad forskning och innovation inom artificiell intelligens. Satsningen är bland annat finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och tänkt att sammanföra industrin, akademin och offentlig sektor.

Anders Bjurström på AI-företaget Tenfifty menar att initiativet är ett steg i rätt riktning.

– Industrin och akademin måste gå hand i hand och tillsammans se till att hålla jämna steg med de största bolagen. Annars är risken att det bara är stora jättar som Google, Amazon eller Facebook som driver utvecklingen framåt.

Text: Sara Steinholtz Sparby Foto: Robin Aron

SEMINARIER I ALMEDALEN

Sverige ska vara bäst på att dra nytta av AI, men hur hanterar vi AI-etiken? Onsdag 3 juli | 09:15–10:00

Så kompetenssäkrar vi framtidens industri Onsdag 3 juli | 15:30–16:15