Stambanornas finansiering diskuteras på Västsvenska Arenan

Den 2 juni stod det klart. Regeringen satsar 3,8 miljarder på järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter. Därmed kommer Sveriges nya stambanor börja byggas från tre håll Göteborg – Borås, Järna – Linköping och Lund – Hässleholm. Men frågan kring hela finansieringen kvarstår.

 

När den nya satsningen på järnvägen Göteborg-Borås presenterades som en del av den nationella infrastrukturplanen i början av juni, möttes beskedet av stor glädje.

– Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Han är en av de regionala politiker som tillsammans med andra aktörer, däribland Västsvenska Handelskammaren, arbetat länge för en ny järnväg på sträckan. Beskedet innebär att regeringen lägger 3,8 miljarder på nya stambanor mellan Göteborg–Borås och att bygget ska kunna påbörjas 2024. Regeringen har också meddelat att nya stambanor börjar byggas från tre håll i landet.

– Jag är väldigt nöjd med att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att bygget av nya stambanor ska ske från tre håll samtidigt. Ostlänken, Göteborg och österut mot Borås samt Lund–Hässleholm. Nya stambanor för höghastighetståg är nödvändiga för att staten ska kunna tillmötesgå medborgarnas önskan om snabbare och mer pålitlig tågtrafik, säger Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott.

Samtidigt kvarstår frågetecken kring finansieringen. Den totala kostnaden för de nya stambanorna beräknas landa på ca 230 miljarder kronor varav sträckan Göteborg – Borås står för cirka 30 miljarder kronor. Det är mycket pengar vilket innebär att bygget riskerar att dra ut på tiden. Men att skjuta kostnaderna på framtiden innebär samtidigt att nyttorna skjuts på framtiden. Vad händer om nödvändiga infrastruktursatsningar inte genomförs inom en snar framtid? Har vi råd att vänta?

Välkommen att ta del av de fortsatta finansieringsfrågorna på Västsvenska Arenan under Almedalen:

Måndag 2 juli: Har Sverige råd att vänta på tåget?

Onsdag 4 juli: Dyra stickspår eller nya stambanor?

 

Regeringens presskonferens 2 juni 2018: Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Karolina Skog (MP), miljöminister, Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande Borås, Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelseordförande Göteborg, Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden VGR, Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn, Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden VGR.

Fakta

En ny tågförbindelse kommer minska restiden Göteborg – Borås från dagens 60 min med buss, till 35 min med tåg. Om hela sträckan byggs ut med ny järnväg kan restiden Göteborg – Jönköping sjunka från två timmar med buss, till 50 min med tåg. Antalet pendlare i stråket förväntas öka från 100 000 idag till 170 000 år 2050