Västsvenska Arenan i Stockholm 

Västsverige är Sveriges näst största region och har en diversifierad arbetsmarknad, ett attraktivt läge och ett blomstrande näringsliv. De västsvenska lärosätena är framstående, ibland världsledande inom viktiga områden och flera forskningsinvesteringar landar därför i regionen. Även offentlig sektor ligger i framkant inom många sektorer och besitter värdefulla erfarenheter kring sjukvård, social utveckling i städer, infrastruktur och social service. 

I Stockholm har majoriteten av landets myndigheter sitt säte vid sidan av den politiska- och finansiella makten. Det är verksamheter som påverkar och i viss mån styr Västsveriges utveckling. Västsvenska Arenan arrangerar aktiviteter i Stockholm för att bygga nätverk, påverka och synliggöra västsvenska perspektiv på en nationell nivå.

Ta en titt på Arenans senaste seminarium i Stockholm här.  

Kontakta Oss

Vi är Västsvenska Arenan

En sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå.