Svårt med nyanser i det nya demokratiska landskapet

En samhällsdebatt präglad av ökade motsättningar och polarisering ställer allt högre krav på politiker och medier. Det är en oroväckande tendens som gör det svårare att föra ett gemensamt samtal kring viktiga frågor, säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet.

I den senaste nationella undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet noteras en tydlig trend av ökad polarisering i det svenska samhället, både i politiska sympatier och synen på mediers trovärdighet.

Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet som följer utvecklingen av svenskars beteenden och åsikter inom samhälle, opinion och medier, beskriver hur det svenska partisystemet just nu förändras på ett sätt som kan beskrivas som dramatiskt, då de borgerliga allianspartierna glider ifrån varandra. Den politiska mitten försvagas, vilket avspeglas i de samhällsfrågor de tillfrågade i SOM-undersökningen ser som viktigast. Där märks också att höger- respektive vänstersympatisörer glider allt längre ifrån varandra. Inget tyder däremot på att förtroendet för den svenska demokratin minskat, men det har skett en vändning mot en mer negativ bedömning av framtiden.

Många anser att vi är på väg åt fel håll. Men grundbulten, samhället och demokratin, är stabil

– Många anser att vi är på väg åt fel håll. Men grundbulten, samhället och demokratin, är stabil, säger Johan Martinsson. Även om det snabbt växande stödet för Sverigedemokraterna har ritat om den politiska kartan, betyder det inte att förtroendet minskat för politiken generellt. Snarare tvärtom.

– Jämfört med senaste sekelskiftet är förtroendet för politiker högre idag. En skillnad sedan SD kom in i riksdagen är att vissa grupper nu känner sig representerade, förklarar Johan Martinsson.

Tydligare polarisering

Även när det gäller förtroende för medier märks en tydligare polarisering, där förtroendet för traditionella medier är betydligt lägre bland personer med politiska sympatier till höger.

Däremot betonar Johan Martinsson att de traditionella medierna fort farande har en stark ställning. I SOM-undersökningen noteras en stabil trend i förtroendet för radio och TV, som 56 procent av de tillfrågade har högt eller ganska högt förtroende för. För dagspress säger sig 33 procent ha högt eller ganska högt förtroende.

– Indirekt får det konsekvensen att medier upplevs som mindre sakliga. Många anser, utifrån sina egna åsikter, att nyheterna är vinklade, säger Johan Martinsson.

Medier vill ha tydliga konflikter

I Göteborg är moderaten Axel Josefson sedan årsskiftet kommunstyrelsens ordförande och en av alla svenska politiker som nu ska manövrera i en ny politisk terräng. Även han ser problemen med att föra ett gemensamt samtal i ett allt mer polariserat samhällsklimat.

– Det kan vara svårt för den som vill vara mer nyanserad att komma fram i debatten. Medier vill ha tydliga konflikter. En grå politiker som söker medelvägar och kompromisser har svårt att väcka uppmärksamhet, säger Axel Josefson.

Efter en omvälvande politisk turbulens i Göteborg hösten 2018 slutade året med att Axel Josefson både var moderaternas gruppledare och utsedd till kommunstyrelsens ordförande. Han leder ett borgerligt alliansstyre i minoritet, i valteknisk samverkan med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Med Axel Josefson vid rodret leder Moderaterna, som tappade väljare till det nya utbrytarpartiet Demokraterna, ett styre som bygger på samarbetsvilja.

Viljan att hitta kompromisser är dock inte alltid så stark när många partier är i opposition, som Axel Josefson uttrycker det försiktigt.

Medielandskapet ställer nya krav

Axel Josefson håller med om att det förändrade medielandskapet ställer nya krav på både medborgare och politiker och det är utmanande att upprätthålla förtroendet för demokratin utifrån de nya förutsättningarna som växer fram.

I början av maj spreds en felaktig uppgift att berömda Feskekörkan, som ägs av kommunen, efter en kommande renovering skulle sluta sälja och servera fisk. Det blev naturligtvis folkstorm och efter bara ett par dagar hade en protestgrupp på Facebook över 35 000 medlemmar.

– Jag fick snabbt gå ut på Twitter och meddela att det inte alls ska sluta säljas fisk i Feskekörkan. Sedan skrev jag en debattartikel som spreds digitalt. Sociala medier är viktiga för att snabbt komma ut på banan med ett budskap, säger Axel Josefson som definitivt lärt sig betydelsen av att agera snabbt när stormen blåser upp.

– Trots att vi har ett medielandskap präglat av snabb debatt på sociala medier ser jag fortfarande de traditionella medierna som den starkaste kanalen att nå ut i, säger han

Text: Anders Steinvall

SEMINARIER I ALMEDALEN


Politiker, medborgare och media i det nya demokratiska landskapet – vad kräver framtiden av oss?

Tisdag 2 juli | 09:15–10:00

Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK- strategi

Måndag 1 juli | 09:15–10:00

Sveriges utveckling och opinionsläget – svenska folkets bild

Måndag 1 juli | 10:30–11:15