Skip to content

Säkerställ att din idrottsförening har en olycksfallsförsäkring

  • by

Om du råkar skada dig när du tränar är det viktigt att du är rätt försäkrad. Olyckor kan dessutom uppkomma av flertalet anledningar, men framförallt närkontakt i diverse lagsporter. Några av de vanligaste exemplen är när du snubblar över en boll eller motståndare.

Du kan ha rätt till ersättning via idrottsföreningens försäkring

Skulle skadan ske på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kan du få ersättning. Här krävs det dock att föreningen du är medlem i har en olycksfallsförsäkring, alternativt att du har tecknat en egen. Kontrollera alltid saken med din tränare eller någon ansvarig inom föreningen.

Vill du veta mer om försäkringar och hur de fungerar kan du ta en titt i Försäkringsguiden. Där kan du dessutom jämföra och hitta de bästa olycksfallsförsäkringarna.

Krav som behöver uppfyllas för att du ska bli beviljad ersättning

Som försäkringstagare krävs det att du uppfyller vissa villkor efter en skada. Den allra viktigaste är att du har besökt ett sjukhus eller vårdcentral efter olyckan, men även att det skett under relativt kort tid.

Detta beror på att det måste finnas dokumentation på skadorna. Det är för övrigt inte möjligt att ansöka om ersättning om blåmärken eller sår redan läkt.

Om din idrottsaktivitet sker på egen hand

Det finns otaliga sporter som inte använder sig av idrottsföreningar. Många väljer dessutom att syssla med sina fysiska aktiviteter själva, utan att vara anknutna till en klubb. I dessa fall är det viktigt att du har en egen olycksfallsförsäkring, om du skulle råka skada dig under passet.

Fördelen med idrottsföreningarnas försäkringar är att de kan vara specialanpassade. Det kan exempelvis vara svårt att få ersättning från ett försäkringsbolag om du sysslar med extremsporter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *