Ett enat Västsverige

Det traditionella politiska landskapet är förändrat och intresseorganisationer, branschförbund och offentliga aktörer tar en allt större roll i den demokratiska beslutsprocessen. Det ökar vikten av att synliggöra regionala perspektiv i det nationella beslutsfattandet.

Den Västsvenska Arenan är ett partnerskap där aktörer från det offentliga, akademin och näringslivet samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv gentemot nationell nivå under Almedalsveckan.

På Västsvenska Arenan ges möjlighet till diskussion, påverkan och fördjupning kring aktuella samhällsfrågor. Parterna anordnar möten, seminarier och sittningar med beslutsfattare och politiker på nationell och lokal nivå. Västsvenska Arenan är en katalysator för uppstart av påverkansarbete ur västsvenskt perspektiv med relevans på nationell och global nivå.

Är du intresserad av Västsvenska Arenan? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Hänt på Västsvenska Arenan