Ett enat Västsverige

I takt med att de politiska spelreglerna förändras, där intresseorganisationer och branschförbund tar en allt större roll i den demokratiska processen, ökar vikten av att synliggöra lokala och regionala perspektiv på nationell nivå.

Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå. Västsvenska Arenan är största aktör under Almedalsveckan och driver också verksamhet i Västsverige under resterande delar av året.

Om Västsvenska Arenan

Senaste nyheterna

Vi är Västsvenska arenan

Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå

Är du intresserad av Västsvenska Arenan? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss