Ett enat Västsverige

I takt med att de politiska spelreglerna förändras, där intresseorganisationer och branschförbund tar en allt större roll i den demokratiska processen, ökar vikten av att synliggöra lokala och regionala perspektiv på nationell nivå.

Den Västsvenska Arenan är ett partnerskap där åtta aktörer samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå. Västsvenska Arenan är största aktör under Almedalsveckan och parterna i Arenan lyfter även gemensamt frågor under övriga delar av året.

På Västsvenska Arenan ges möjlighet till diskussion, påverkan och fördjupning kring aktuella samhällsfrågor. Parterna anordnar möten, seminarier och sittningar med beslutsfattare och politiker på nationell och lokal nivå. Västsvenska Arenan är en katalysator för uppstart av påverkansarbete ur västsvenskt perspektiv med relevans på nationell och global nivå.

Är du intresserad av Västsvenska Arenan? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Hänt på Västsvenska Arenan