70 programpunkter på Västsvenska Arenan!

Nu lanseras 2016 års program för den Västsvenska Arenan och i år arrangeras över 70 aktiviteter på mötesplatsen nästintill Almedalsparken. Arenan bjuder på ett brett program där samtliga aktiviteter följer en röd tråd och inkluderar de större utmaningarna i samhället. Varmt välkommen!

Till programmet

Västsvenska Arenan i Almedalen

Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren samlas under ett och samma tak. Följ vårt arbete via #VastsvenskaArenan

Kontakta oss

Västsvenska Arenan 2016

Sommaren känns långt borta men snart är vi där. Även i år skapar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs Universitet och Västsvenska Handelskammaren den Västsvenska Arenan, Västsveriges största plats för Public Affairs i Almedalen.

Läs artikeln
Västsvenska Arenan

Nyheter från Västsvenska Arenan

Arenans program

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen | Men vad krävs?

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen | Men vad krävs?

Science Battle | Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?

Science Battle | Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?

Demens kan förebyggas | Vem betalar?

Demens kan förebyggas | Vem betalar?

Vilken roll vill kommunerna ha i ett Sverige med större regioner?

Vilken roll vill kommunerna ha i ett Sverige med större regioner?

Färre och större regioner | Finns det skäl till oro?

Färre och större regioner | Finns det skäl till oro?

Regionreform 2019 | Kan större regioner åstadkomma mer?

Regionreform 2019 | Kan större regioner åstadkomma mer?

Vem tar ansvar för elevers hälsa?

Jämlikt Göteborg | Städernas roll i delandeekonomin

Jämlikt Göteborg | Städernas roll i delandeekonomin

Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

Satsa på bred validering av kompetens!

Satsa på bred validering av kompetens!

Kris för det politiska ledarskapet | Hur ökar vi förtroendet?

Kris för det politiska ledarskapet | Hur ökar vi förtroendet?

Hur släpper vi in patienterna i vården?

Från Paris till Västra Götaland | Behöver vägen gå via Stockholm?

Dags för Norgeförhandlingen?

Dags för Norgeförhandlingen?

Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?

Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?

Får skolan fler och bättre ma/no-lärare genom nya karriär- och utbildningsvägar?

Får skolan fler och bättre ma/no-lärare genom nya karriär- och utbildningsvägar?

Om industrin 2016

Om industrin 2016

Försnack med Liberalerna

Försnack med Liberalerna

Tillsammans för en stark lärarprofession | Hur bygger vi hållbar samverkan mellan akademi och skola?

Tillsammans för en stark lärarprofession | Hur bygger vi hållbar samverkan mellan akademi och skola?

Global oro ur ett svenskt perspektiv

Global oro ur ett svenskt perspektiv

ElectriCity | En tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik

ElectriCity | En tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik

Klarar chefer att leda hållbart och vem bryr sig?

Klarar chefer att leda hållbart och vem bryr sig?

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Profilerade lärosäten = Högre kvalitet?

Profilerade lärosäten = Högre kvalitet?

Mer än bara teknik | Hur samordnar vi oss nationellt för att utforska samhällets digitalisering?

Mer än bara teknik | Hur samordnar vi oss nationellt för att utforska samhällets digitalisering?

Hur säkrar vi industrins behov av yrkesutbildad kompetens?

Hur säkrar vi industrins behov av yrkesutbildad kompetens?

Är det attityder som hindrar oss att öka Pisa-resultatet och hur vänder vi trenden?

Är det attityder som hindrar oss att öka Pisa-resultatet och hur vänder vi trenden?

Framtidens kollektivtrafik | Vad bör vi satsa på för att nå målen om kraftigt ökad andel resenärer?

Framtidens kollektivtrafik | Vad bör vi satsa på för att nå målen om kraftigt ökad andel resenärer?

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Sverige behöver en hållbar byggpolitik!

Sverige behöver en hållbar byggpolitik!

A party with toxic cocktails? How hazardous are chemical mixtures and what can we do about it?

A party with toxic cocktails? How hazardous are chemical mixtures and what can we do about it?

Vem får plats i högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem

Vem får plats i högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem

Lyckans arkitektur | Hur kan den fysiska miljön ge oss bättre livsvillkor?

Lyckans arkitektur | Hur kan den fysiska miljön ge oss bättre livsvillkor?

Personcentrerad vård kan spara miljarder | Men hur gör man?

Personcentrerad vård kan spara miljarder | Men hur gör man?

Alla talar om snabbspår för nyanlända | Men vad menar de?

Alla talar om snabbspår för nyanlända | Men vad menar de?

Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle?

Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle?

Så arbetar vi tillsammans i Göteborgsregionen kring mottagandet av nyanlända

Så arbetar vi tillsammans i Göteborgsregionen kring mottagandet av nyanlända

Medskapande för att möta komplexa samhällsproblem | Hur då?

Medskapande för att möta komplexa samhällsproblem | Hur då?

Jämlikt Göteborg | Bostadsbyggande för en sammanhållen stad

Jämlikt Göteborg | Bostadsbyggande för en sammanhållen stad

Jämlikt Göteborg | Kollektivtrafik som verktyg för jämlikhet men vems ansvar?

Jämlikt Göteborg | Kollektivtrafik som verktyg för jämlikhet men vems ansvar?

Jämlikt Göteborg | Bostäder till alla?

Jämlikt Göteborg | Bostäder till alla?

Jämlikt Göteborg | Hur kan kommunen och civilsamhället samverka jämlikt?

Jämlikt Göteborg | Kan enklare arbetsuppgifter göras till viktiga, riktiga jobb?

Jämlikt Göteborg | Kan enklare arbetsuppgifter göras till viktiga, riktiga jobb?

Sverige behöver 700 000 nya bostäder | Ska vi bygga som vanligt eller bygga på riktigt?

Sverige behöver 700 000 nya bostäder | Ska vi bygga som vanligt eller bygga på riktigt?

Alla vinnare när idrotten tar plats på universitetet

Alla vinnare när idrotten tar plats på universitetet

Nyckeln till ökad samhällsnytta | Bättre koll på universitetens kunskapstillgångar

Nyckeln till ökad samhällsnytta | Bättre koll på universitetens kunskapstillgångar

Hållbar produktion | Motsats eller möjlighet?

Hållbar produktion | Motsats eller möjlighet?

När når vi en hållbar sjöfart i Östersjön?

När når vi en hållbar sjöfart i Östersjön?

Varför talar vi inte med tant Stina om hennes smärta? | KRAFT-givande samtal i äldrevården

Varför talar vi inte med tant Stina om hennes smärta? | KRAFT-givande samtal i äldrevården

Vem chattar i ditt barns smartphone? Hur lär vi barn att undvika riskerna på nätet?

Vem chattar i ditt barns smartphone? Hur lär vi barn att undvika riskerna på nätet?

Förarlöst, men inte utan styrning

Förarlöst, men inte utan styrning

Varför blir myndigheter som skaffar IT-system inlåsta?

Varför blir myndigheter som skaffar IT-system inlåsta?

Kunskapstemplet mitt i byn | Att som högskola vara relevant i det nya samhället

Kunskapstemplet mitt i byn | Att som högskola vara relevant i det nya samhället

Med eller mot robotar in i framtidens arbetsliv

Med eller mot robotar in i framtidens arbetsliv

Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?

Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?

Hållbara barn och unga? Hur gör vi så att barns och ungas livsvillkor främjar deras utveckling?

Hållbara barn och unga? Hur gör vi så att barns och ungas livsvillkor främjar deras utveckling?

#vastsvenskaarenan