Följ oss på Twitter!

Nu finns Västsvenska Arenan på Twitter! Tryck nedan för att komma vidare till vårt Twitterkonto.

Till Twitter

Vinnaren av sociala medier-priset 2017 tillkännages på Västsvenska Arenan!

Sociala medier ger möjligheter för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen och leder till att fler gör sig hörda och belyser frågor på ett helt nytt sätt vilket gynnar vår demokrati.

Jag vill nominera!
Västsvenska Arenan i siffror

Arenans program 2016

Försnack med Andreas Carlson (KD) och Christian Carlsson (KDU) om partiet och framtiden

Försnack med Andreas Carlson (KD) och Christian Carlsson (KDU) om partiet och framtiden

Försnack med Carin Jämtin (S) och Andrea Törnestam (SSU) om partiet och framtiden

Försnack med Carin Jämtin (S) och Andrea Törnestam (SSU) om partiet och framtiden

Industripolitik 2016

Industripolitik 2016

Kommer större regioner rädda fler liv?

Kommer större regioner rädda fler liv?

Kan personal och patienter kravställa vårdens digitala generationsskifte?

Kommer regionreformen bli av denna gång?

Kommer regionreformen bli av denna gång?

Är stora regioner lösningen på en demokratisk kris?

Är stora regioner lösningen på en demokratisk kris?

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen | Men vad krävs?

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen | Men vad krävs?

Science Battle | Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?

Science Battle | Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?

Demens kan förebyggas | Vem betalar?

Demens kan förebyggas | Vem betalar?

Kulturlivet har funktionshinder | Inte människorna

Kulturlivet har funktionshinder | Inte människorna

Vilken roll vill kommunerna ha i ett Sverige med större regioner?

Vilken roll vill kommunerna ha i ett Sverige med större regioner?

Färre och större regioner | Finns det skäl till oro?

Färre och större regioner | Finns det skäl till oro?

Regionreform 2019 | Kan större regioner åstadkomma mer?

Regionreform 2019 | Kan större regioner åstadkomma mer?

Vem tar ansvar för elevers hälsa?

Vem tar ansvar för elevers hälsa?

Städernas roll i delandeekonomin

Städernas roll i delandeekonomin

Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

Satsa på bred validering av kompetens!

Satsa på bred validering av kompetens!

Kris för det politiska ledarskapet | Hur ökar vi förtroendet?

Kris för det politiska ledarskapet | Hur ökar vi förtroendet?

Hur släpper vi in patienterna i vården?

Från Paris till Västra Götaland | Behöver vägen gå via Stockholm?

Dags för Norgeförhandlingen?

Dags för Norgeförhandlingen?

Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?

Kan våldsbejakande extremism motverkas med klassisk socialpedagogik?

Fler och bättre ma/no-lärare genom nya karriär- och utbildningsvägar?

Fler och bättre ma/no-lärare genom nya karriär- och utbildningsvägar?

Försnack med Erik Ullenhag (L) och Henrik Edin (LUF) om partiet och framtiden

Försnack med Erik Ullenhag (L) och Henrik Edin (LUF) om partiet och framtiden

Tillsammans för en stark lärarprofession | Hur bygger vi hållbar samverkan mellan akademi och skola?

Tillsammans för en stark lärarprofession | Hur bygger vi hållbar samverkan mellan akademi och skola?

Global oro ur ett svenskt perspektiv

Global oro ur ett svenskt perspektiv

ElectriCity | En tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik

ElectriCity | En tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik

Klarar chefer att leda hållbart och vem bryr sig?

Klarar chefer att leda hållbart och vem bryr sig?

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Profilerade lärosäten = högre kvalitet?

Profilerade lärosäten = högre kvalitet?

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?

Hur säkrar vi industrins behov av yrkesutbildad kompetens?

Hur säkrar vi industrins behov av yrkesutbildad kompetens?

Är kunskapsraset i matematik en attitydfråga?

Är kunskapsraset i matematik en attitydfråga?

Framtidens kollektivtrafik | Vad bör vi satsa på för att nå målen om kraftigt ökad andel resenärer?

Framtidens kollektivtrafik | Vad bör vi satsa på för att nå målen om kraftigt ökad andel resenärer?

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Sweden needs a Sustainable Building Policy!

Sweden needs a Sustainable Building Policy!

A party with toxic cocktails? How hazardous are chemical mixtures and what can we do about it?

A party with toxic cocktails? How hazardous are chemical mixtures and what can we do about it?

Vem får plats i högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem

Vem får plats i högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem

Arkitektur för läkande och lycka | Hur kan den byggda miljön ge oss bättre livsvillkor?

Arkitektur för läkande och lycka | Hur kan den byggda miljön ge oss bättre livsvillkor?

Personcentrerad vård kan spara miljarder | Men hur gör man?

Personcentrerad vård kan spara miljarder | Men hur gör man?

Alla talar om snabbspår för nyanlända | Men vad menar de?

Alla talar om snabbspår för nyanlända | Men vad menar de?

Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle?

Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle?

Hur går man från nuläge till nyläge?

Hur går man från nuläge till nyläge?

Medskapande för att möta komplexa samhällsproblem | Hur då?

Medskapande för att möta komplexa samhällsproblem | Hur då?

Bostadsbyggande för en sammanhållen stad | Jämlikt Göteborg

Bostadsbyggande för en sammanhållen stad | Jämlikt Göteborg

Kollektivtrafik som verktyg för jämlikhet men vems ansvar? | Jämlikt Göteborg

Kollektivtrafik som verktyg för jämlikhet men vems ansvar? | Jämlikt Göteborg

Bostäder till alla- bered plats i stadsrum, lagrum och hjärterum | Jämlikt Göteborg

Bostäder till alla- bered plats i stadsrum, lagrum och hjärterum | Jämlikt Göteborg

Kan civilsamhälle och kommun samverka jämlikt? | Jämlikt Göteborg

Kan enklare arbetsuppgifter bli viktiga, riktiga jobb? | Jämlikt Göteborg

Kan enklare arbetsuppgifter bli viktiga, riktiga jobb? | Jämlikt Göteborg

Sverige behöver 700 000 nya bostäder | Ska vi bygga som vanligt eller bygga på riktigt?

Sverige behöver 700 000 nya bostäder | Ska vi bygga som vanligt eller bygga på riktigt?

Alla vinnare när idrotten tar plats på universitetet

Alla vinnare när idrotten tar plats på universitetet

Nyckeln till ökad samhällsnytta | Bättre koll på universitetens kunskapstillgångar

Nyckeln till ökad samhällsnytta | Bättre koll på universitetens kunskapstillgångar

Hållbar produktion | Motsats eller möjlighet?

Hållbar produktion | Motsats eller möjlighet?

När når vi en hållbar sjöfart i Östersjön?

När når vi en hållbar sjöfart i Östersjön?

Varför talar vi inte med tant Stina om hennes smärta? | KRAFT-givande samtal i äldrevården

Varför talar vi inte med tant Stina om hennes smärta? | KRAFT-givande samtal i äldrevården

Vem chattar i ditt barns smartphone? Hur lär vi barn att undvika riskerna på nätet?

Vem chattar i ditt barns smartphone? Hur lär vi barn att undvika riskerna på nätet?

Förarlöst, men inte utan styrning

Förarlöst, men inte utan styrning

Varför blir myndigheter som skaffar IT-system inlåsta?

Varför blir myndigheter som skaffar IT-system inlåsta?

Kunskapstemplet mitt i byn | Att som högskola vara relevant i det nya samhället

Kunskapstemplet mitt i byn | Att som högskola vara relevant i det nya samhället

Med eller mot robotar in i framtidens arbetsliv

Med eller mot robotar in i framtidens arbetsliv

Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?

Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?

Hållbara barn och unga? Hur gör vi så att barns och ungas livsvillkor främjar deras utveckling?

Hållbara barn och unga? Hur gör vi så att barns och ungas livsvillkor främjar deras utveckling?

#VästsvenskaArenan

Västsvenska Arenan