Author Archives: västsvenskaarenan.se

 1. ”Vi har ett ansvar att inte bygga journalistik kring twitterstormar”

  Leave a Comment
  Valrörelsen 2018 kommer till stor del att äga rum på sociala medier. Olika kampanjer och budskap vill få oss att reagera och snabbt ta ställning, ofta på bara några sekunder. Hur påverkar det debattklimatet och det demokratiska samtalet?

   

  Text: Sara Steinholtz Sparby

  Enligt en rundringning som Dagens Nyheter genomfört tror alla riksdagspartier att sociala medier blir viktigare i årets valrörelse än någonsin. Dessutom förväntar sig partierna en hårdare ton jämfört med tidigare val, trots att de själva inte säger sig vilja vara en del av ett hårt debattklimat.

  – Valet 2018 kallas ibland för Facebook-valet. Så långt vill inte jag gå men visst kommer en stor del av valrörelsen att utspela sig på sociala medier och framför allt Facebook som är den största kanalen. Det påverkar tonen i debatten. På sociala medier råder ett mer direkt tilltal som kan göra det lättare att gå över gränsen, att bli mer osaklig eller gå till personangrepp, säger Henrik Ekengren Oscarsson, ansvarig för svenska valforskningsprogrammet och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

  Han påpekar samtidigt att det är viktigt att inte använda ”twitterankdammen” som en barometer för det allmänna debattklimatet.

  – Det är lätt att få en skev bild av samtalstonen när man är inne på Twitter och läser hätska, kortfattade inlägg. Då gäller det att komma ihåg att det bara är 3–4 procent av befolkningen som har ett twitterkonto, huvuddelen av debatten förs inte där.

  Pia Rehnquist är chefredaktör för Sydsvenskan och även ansvarig utgivare för Helsingborgs Dagblad. Hon upplever att viljan att maximera gillandet, klickandet och spridningen på sociala medier bidrar till att förenklade och polariserade synsätt breder ut sig samtidigt som partierna pratar mindre och mindre sakpolitik.

  – Trots det märker vi att våra läsare efterfrågar mer fokus på just sakfrågor och mindre på det politiska spelet, säger hon.

  Pia Rehnquist upplever att diskussionsklimatet har hårdnat på alla nivåer de senaste åren. Både mellan politiker och bland allmänheten.

  – Vi märker också stor skillnad på redaktionerna. Sedan något år tillbaka är tonen mot oss hårdare. Det känns mer vedertaget att tycka illa om journalister och medier i dag.

  Henrik Ekengren Oscarsson håller med om att debattklimatet har blivit allt mer polariserat de senaste åren, men säger samtidigt att tonen alltid hårdnar när det är valår.

  – Det är relativt förutsägbart att det blir ett hårdare tonläge när vi går in i en valrörelse.  Det blir mer fokus på ansvar och resultat. Vems fel är det att det ser ut som det gör? säger han.

  På sociala medier drillas vi i att reagera och snabbt ta ställning i olika frågor och den som vill nå ut med ett budskap har några få sekunder på sig att väcka uppmärksamhet.

  – Risken är att politiken reduceras till talepunkter och slogans. Vi behöver skapa plattformar där människor som har ansvar för viktiga delar av vår vardag får möjlighet att förklara hur de tänker och resonerar. Annars tvingas de ansvarstagande partierna att spela i samma liga som de populistiska, säger Henrik Ekengren Oscarsson och fortsätter:

  – På lång sikt hoppas jag att de förtroendevalda som vi väljer att ge vår väljarmakt till, är personer som inte tar den lätta vägen med förenklade budskap.

  Pia Rehnquist menar att politikerna själva och media har stort ansvar för att få till ett justare debattklimat med mer fokus på sakfrågor.

  – Vi inom media vet precis vilka historier och slagkraftiga rubriker som lockar till läsning. Vi har ett ansvar att vara sakliga och inte rusa med och bygga journalistik kring twitterstormar, säger hon.

  Henrik Ekengren Oscarsson menar att det största ansvaret ligger hos var och en av oss.

  – I dag är vi snabba att fördöma meningsmotståndare istället för att vara intellektuellt nyfikna på andras åsikter. Det gäller att vara uppmärksam och inte dras med och själv börja använda samma hårda ton, säger han och fortsätter:

  – Det gäller att komma ihåg att valrörelser alltid handlar om de frågor där det råder mest konflikt. Det är konflikterna som får mest uppmärksamhet vilket kan ge en skev bild av verkligheten. Vår forskning visar att väljarna brukar ha en positiv bild av valrörelsen. De anser sig bli mer kunniga och får ett större förtroende för politiker. Det kan vara hårda tag i debatten men samtidigt ser vi att det händer något positivt när vi går igenom en valrörelse. Det är trösterikt.

   

  Seminarier i Almedalen

   

  Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen?

  Måndag 2 juli | 09:00-10:00

  Snacka om nyheter – Vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan?

  Måndag 2 juli | 13:30-14:30

  Sociala medier-priset: Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

  Tisdag 3 juli | 16:00-16:30

  Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partier

  Fredag 6 juli | 09:00-10:00

   

  Det här är en artikel ur vårt magasin Arena Västsverige, ladda ner hela magasinet här.

 2. Arena Västsverige – ett magasin om västsvenska perspektiv på nationella utmaningar

  Leave a Comment
  När vi lägger valåret 2018 till historien är förhoppningen att det sker med en känsla av att årets debatt präglats av öppenhet och tolerans. Aldrig tidigare i modern tid har behoven av ett djuplodande och tillåtande offentligt samtal varit större.

  I Västsvenska Arenans program för Almedalsveckan 2018 löper frågan om det demokratiska samhällskontraktet som vi lever i idag och vikten av det upprätthålls, som en röd tråd. Under veckan medverkar forskare, politiker och representanter från media i ett samtal om framtidens demokrati. Hur hanterar vi gemensamt den samhällsförändring som vi just nu genomgår, där förtroendet för fakta och underbyggda åsikter ständigt ifrågasätts?

  Hållbara demokratiska spelregler är extra viktigt i samhällets pågående digitaliseringsomställning, vilket är ett annat gemensamt tema för Västsvenska Arenan i år. Bland annat träffar vi Sveriges första Chief Digital Officer för att prata om hur Sverige kan bli en digital nation i framkant, missa inte det. Dessutom genomsyrar hållbarhet flera av de aktiviteter som anordnas och vi lyfter tillsammans med näringsliv, akademi, politik och ansvarig minister frågan om hur ett konsumtionsmål kan konkretiseras på nationell nivå.

  Det här är ett axplock av vad du som läsare får ta del av i vår tidning och vad du som besökare kan få uppleva på Västsvenska Arenan i Almedalen. Förhoppningsvis känner du i slutändan att vårt arrangemang har andats långsiktighet och att du har lärt dig något nytt på vägen.
  Varmt välkommen och trevlig läsning!

  Ingrid Pousard
  Ansvarig Västsvenska Arenan

  Här kan du ladda ner och ta del av hela tidningen: Arena Västsverige 2018

 3. Breda samhällsfrågor i fokus för Västsvenska Arenan

  Leave a Comment
  Pressmeddelande Västsvenska Arenan 18 juni 2018

   

  Digitalisering, hållbarhet och framtidens demokrati – det genomsyrar Västsvenska Arenans program i Almedalen 2018. Under Almedalsveckan ger forskare, näringslivet och det offentliga olika perspektiv på några av samhällets främsta utmaningar.

   

  För sjunde året i rad presenterar Västsvenska Arenans parter ett gemensamt program för Almedalsveckan. Med åtta ministerbesök och närmare 100 aktiviteter är det den största satsningen hittills.

  – Vi presenterar ett starkt program som lyfter några av våra mest aktuella samhällsfrågor och i vissa fall även förslag på lösningar. I botten har vi samhällets digitalisering som nu realiseras genom lagar och praktiska omställningar för verksamheter. Hand i hand med den löper frågan om hur vi skapar ett hållbart samhälle ur ett demokratiskt perspektiv, ur ett socialt perspektiv och ur ett konsumtionsperspektiv, säger Ingrid Pousard, ansvarig för Västsvenska Arenan.

  I Västsverige finns flera exempel på hur olika parter inom samhället och politiken arbetar tillsammans för att nå långsiktiga resultat. Samverkan är också ett nyckelord för Västsvenska Arenan.

  – Med de utmanande samhällsfrågor vi har idag kan inte var och en ha sin egen agenda. Hos oss möts representanter från politik, näringsliv, akademi och offentlig sektor under ett och samma tak, vilket ger ett brett perspektiv på aktuella ämnen och möjlighet att mötas och skapa riktningar för framtiden.

  Västsvenska Arenans gemensamma seminarier:

  Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen? Den gängse bilden är att debattklimatet är tufft och omöjligt att påverka, samt att fakta inte är fakta längre utan infiltreras av nätrobotar och kommersiella intressen. Är det verkligen så här? Vad säger sociala medier, traditionella medier och politiken om läget? När: måndag 2 juli, kl. 09.00-10.00

  Hur blir Sverige en digital nation i framkant? Digitaliseringen är en stor samhällsförändring fylld av möjligheter, men också utmaningar. Hur säker är vår integritet när känsliga uppgifter blir digitala? Vilka yrken behöver vi på framtidens arbetsmarknad? Möt Sveriges första chief digital officer, i ett samtal om Sverige som digital nation. När: tisdag 3 juli, kl. 09.00-10.00

  Hur klimatsmart kan Sverige bli? Den snabba utvecklingen har satt konsumtionsfrågan på sin spets. Sverige vill gå i bräschen och skapa nationella riktlinjer för hållbar konsumtion. Tillsammans med ansvarig minister, näringsliv och forskare på området belyser vi ett nationellt konsumtionsmåls möjligheter och konsekvenser på global nivå. När: onsdag 4 juli, kl. 09.00–10.00

  Västsvenska Arenan finns i direkt anslutning till Almedalsparken, på Strandvägen vid Kruttornet.

  Läs hela programmet här: Program 2018

  Västsvenska Arenan är en sammanslutning av åtta parter; Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. I Almedalen blir vi en gemensam röst för Västsverige, men lyfter frågor som berör hela landet. Hos oss finner du forskare och experter inom en rad olika områden som kan hjälpa till att belysa aktuella frågeställningar och bidra med olika perspektiv.

 4. Stambanornas finansiering diskuteras på Västsvenska Arenan

  Leave a Comment
  Den 2 juni stod det klart. Regeringen satsar 3,8 miljarder på järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter. Därmed kommer Sveriges nya stambanor börja byggas från tre håll Göteborg – Borås, Järna – Linköping och Lund – Hässleholm. Men frågan kring hela finansieringen kvarstår.

   

  När den nya satsningen på järnvägen Göteborg-Borås presenterades som en del av den nationella infrastrukturplanen i början av juni, möttes beskedet av stor glädje.

  – Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

  Han är en av de regionala politiker som tillsammans med andra aktörer, däribland Västsvenska Handelskammaren, arbetat länge för en ny järnväg på sträckan. Beskedet innebär att regeringen lägger 3,8 miljarder på nya stambanor mellan Göteborg–Borås och att bygget ska kunna påbörjas 2024. Regeringen har också meddelat att nya stambanor börjar byggas från tre håll i landet.

  – Jag är väldigt nöjd med att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att bygget av nya stambanor ska ske från tre håll samtidigt. Ostlänken, Göteborg och österut mot Borås samt Lund–Hässleholm. Nya stambanor för höghastighetståg är nödvändiga för att staten ska kunna tillmötesgå medborgarnas önskan om snabbare och mer pålitlig tågtrafik, säger Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott.

  Samtidigt kvarstår frågetecken kring finansieringen. Den totala kostnaden för de nya stambanorna beräknas landa på ca 230 miljarder kronor varav sträckan Göteborg – Borås står för cirka 30 miljarder kronor. Det är mycket pengar vilket innebär att bygget riskerar att dra ut på tiden. Men att skjuta kostnaderna på framtiden innebär samtidigt att nyttorna skjuts på framtiden. Vad händer om nödvändiga infrastruktursatsningar inte genomförs inom en snar framtid? Har vi råd att vänta?

  Välkommen att ta del av de fortsatta finansieringsfrågorna på Västsvenska Arenan under Almedalen:

  Måndag 2 juli: Har Sverige råd att vänta på tåget?

  Onsdag 4 juli: Dyra stickspår eller nya stambanor?

   

  Regeringens presskonferens 2 juni 2018: Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Karolina Skog (MP), miljöminister, Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande Borås, Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelseordförande Göteborg, Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden VGR, Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn, Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden VGR.

  Fakta

  En ny tågförbindelse kommer minska restiden Göteborg – Borås från dagens 60 min med buss, till 35 min med tåg. Om hela sträckan byggs ut med ny järnväg kan restiden Göteborg – Jönköping sjunka från två timmar med buss, till 50 min med tåg. Antalet pendlare i stråket förväntas öka från 100 000 idag till 170 000 år 2050

 5. Västsvenska Arenans invigningskväll i Almedalen 2018

  Leave a Comment

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  När  Söndagen 1 juli kl 19:30-21:30

  Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

  Söndagen den 1 juli är det dags för Västsvenska Arenans invigningskväll i Almedalen. Vi drar igång Almedalsveckan 2018 med en härlig kväll med mycket nätverkande och intressanta samtal. Du hittar oss som vanligt precis intill Almedalsparken åt väster vid havet. Boka in kvällen i din kalender redan nu.

  Anmäl ditt intresse på vår Facebooksida eller Kontakta oss för mer info.

 6. Sveriges största sociala-medier pris tillkännages på Västsvenska Arenan

  Leave a Comment

  Priset är ett stipendium på 100 000 kronor och delas ut av Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för sjätte året i rad.

  Syftet med Sociala medier-priset är att lyfta fram aktörer som gör en samhällsinsats genom digitalisering och sociala medier.

  – Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. En hel del av det som sprids på sociala medier är idag negativt, eller i grunden kommersiellt, därför behövs det motkrafter. Vi vill prisa de personer som använder och utvecklar sociala medier på ett sätt som är positivt för vår demokrati, säger Marie Ingvarsson, kommunikationschef, Borås Stad och jurymedlem för Sociala medier-priset.

  Tidigare pristagare är Viralgranskaren – som granskar och analyserar nyheter som blivit virala, Wikimedia – den svenska delen av Wikipedia, Lina Thomsgård för Rättviseförmedlingen, mediestrategen och författaren Brit Stakston, och rådgivaren och inspiratören Joakim Jardenberg.

  Priset tillkännages på Västsvenska Arenan i Almedalen tisdag 3 juli, klockan: 16:00

  Här kan du läsa mer om priset och tidigare pristagare

 7. ”Politiker bör diskutera samhällskontraktet, det är vad Sverige behöver”

  Leave a Comment

  Ann-Sofie Hermansson, Magnus Berntsson, Lars Näslund, Henrik Ekengren Oscarsson, Douglas Torén

  Orden är Henrik Ekengren-Oscarssons, ansvarig för Svenska Valforskningsprogrammet, och lyftes vid ett seminarium om vilka förutsättningar vi har att skapa en juste valrörelse 2018 i regi av Västsvenska Arenan. Deltog i debatten förutom Henrik gjorde också Lars Näslund på Borås Tidning, Ann-Sofie Hermansson från Göteborgs Stad, Magnus Berntsson från Regionstyrelsen och Douglas Torén på Västsvenska Handelskammaren. Med samhällskontrakt syftar Henrik på under vilka förutsättningar vi medborgare ska leva tillsammans, statens åtaganden och medborgarnas förväntningar. Han menar vidare att det snarare är en diskussion om ett uppdaterat samhällskontrakt än ett helt nytt sådant. Senare årens förändrade debattklimat samt ökat ifrågasättande och ökad otydlighet mellan samhällets parter föranleder ett mer värdebaserat samtal innan enskilda sakfrågor diskuteras.

  Resten av panelen höll med Henrik om ett ökat behov av den här typen av diskussioner och välkomnade initiativ till det. Samtidigt poängterade Ann-Sofie Hermansson och Magnus Berntsson att sakfrågorna får och behöver få stort utrymme under ett valår. Även Lars Näslund från Borås Tidning höll med och efterfrågade mer underbyggda övergripande diskussioner från politikernas håll. Samtidigt har media ett ansvar att initiera och uppmuntra till diskussion om värdebaserade frågor. Samtliga var överens om att sociala medier påverkar debattklimatet i allra högsta grad. Utan att vara ett problem är sociala medier någonting som samhällets parter behöver hantera och använda sig av för att fånga upp diskussioner och åsikter bland medborgarna.

  Kanske är det ett nytt samhällskontrakt Sverige behöver? Diskussionerna kring temat fortsätter under årets Almedalsvecka och vi hoppas att du besöker oss på den Västsvenska Arenan, ser våra livesändningar eller kontaktar oss för att diskutera vidare!

 8. ”2018 blir ett uppfriskande år för svensk politik”

  Leave a Comment

  Ingrid Pousard, Ansvarig Västsvenska Arenan

  Arbetet med Västsvenska Arenan är i full gång. Ingrid Pousard, ansvarig för Västsvenska Arenan, delar med sig av sina tankar inför årets valrörelse och Almedalsvecka.

  Hur ser du på valåret 2018?

  Jag är säker på att det blir ett spännande valår. De områden som kommer att diskuteras mest i valrörelsen tror jag är trygghetsfrågor, säkerhet, integration och sjukvård. Något vi säkert kommer att se mer av är nya politiska koalitioner i sakfrågor och andra oväntade partiöverskridande samarbeten. Troligen en hel del kontroversiella, men naturliga utifrån det politiska läge Sverige befinner sig i. Det tror jag blir uppfriskande för svensk politik.

  Sociala media har varit en avgörande faktor i många val runt om i världen, vad tänker du om det?

  Även i Sverige tror jag att vi för första gången kommer att få se en valrörelse som kanske i första hand pågår i sociala media även om inte partiledardebatterna äger rum där. Positivt med det är att möjligheten att följa utspel och samtal som annars skulle ske i politikens korridorer ökar, vilket för den enskilde kan innebära mer insikt i sakdiskussioner. Baksidan är naturligtvis det ökade behovet av källkritik. Sociala media är nog ett bra komplement till valprogram, debatter och utspel i traditionell media.

  Hur är Almedalsveckan annorlunda under ett valår?

  Almedalsveckan under ett valår skiljer sig väldigt mycket från en vanlig Almedalsvecka. Under ett valår är det helt öppet spelfält, inga partier kan stå tillbaka utan alla måste satsa stenhårt för att stärka sina positioner. Valrörelsen intensifieras under vecka 27 vart 4:e år. Jag ser fram emot massor av spännande debatter, diskussioner och korta möten i nya oprövade format.

  Vad får vi se på Västsvenska Arenan i Almedalen i år?

  Västsvenska Arenan har etablerat sig som stark aktör väster om Almedalsparken åt väster vid havet. Nytt för i år är att vi tar tillvara mer på närheten till havet. Jag kan inte avslöja så mycket från programmet, men två profilfrågor för Västsvenska Arenan och som finns med oss även i år är dels den digitaliseringsomställning som samhället befinner sig i samt vikten av att öka förtroendet för våra folkvalda politiker och den demokrati vi lever i. Demokratifrågan har vi fokuserat på under ett par år och den 9:e mars kickar vi igång årets satsning med ett seminarium i Göteborg där fokus ligger på valrörelsen och hur media, politik och näringsliv kan bidra till en saklig och juste valrörelse 2018.

  Berätta mer om Västsvenska Arenans Seminarium den 9 mars, vilka blir de hetaste diskussionerna där?

  Jag tror att de heta diskussionerna kommer att handla om hur partiernas strategier ser ut inför valrörelsen 2018. Vi har en mycket mer polariserad politisk samhällsdiskussion än vad vi har haft tidigare, gör det att partierna tänker och agerar annorlunda jämfört med tidigare valrörelser? En annan debatt som jag tror kommer upp under seminariet är medias roll och ansvar. Det finns ibland en motsägelse i den bild media ger och det vi faktiskt upplever. Vikten av att media ger en bred bild grundad i saklighet och statistik och mindre av säljande populistiska rubriker tror jag kommer att diskuteras vid seminariet.

  Anmäl dig till Västsvenska Arenans seminarium ”Får vi en juste valrörelse 2018?”

  Om du inte kan delta vid seminariet på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg kan du även följa seminariet live på Facebook