Ett enat Västsverige

I takt med att de politiska spelreglerna förändras, där intresseorganisationer och branschförbund tillåts ta en allt större roll i den demokratiska processen, ökar vikten av att synliggöra regionala perspektiv på nationell nivå.

Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Ett delsyfte är också att i Västsverige lyfta frågor som är relevanta på nationell nivå.

Västsvenska Arenan ger i Almedalen såväl som i Västsverige möjlighet till diskussion och möte med beslutsfattare och politiker på internationell, nationell och lokal nivå, men är också en viktig plattform för uppstart av fortsatt påverkansarbete under resterande del av året.

Vi vill gärna att fler västsvenska parter samarbetar med oss. Är du intresserad, kontakta oss gärna.

Ingrid Pousard
Ansvarig Västsvenska Arenan

Vi är Västsvenska Arenan

 

Västsvenska Arenan Almedalen