Den akademiska friheten och populismen | Högskolan Väst

akademin och trumpismen

De senaste åren har populism och främlingsfientlighet vuxit sig starka och vunnit inflytande på ett sätt vi inte sett sedan upptakten till andra världskriget. Detta ställer högskolor och universitet inför ett flertal utmaningar. Gränsdragningen för vilka aktiviteter lärosätena kan ägna sig och kravet på samverkan i förhållande till objektivitet är frågor som kommer att bli allt mer aktuella.

När Söndag 2 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan Väst

I flera länder har direkta och centrala maktpositioner besatts med individer som kan anses vara besläktade med denna strömning: i Ryssland (Putin), i Ungern (Orbán), i Turkiet (Erdogan) och inte minst i USA där president Donald Trump kommit att bli en personifiering av idémängden. I Europa finns i de flesta länder rörelser av liknande slag: Sverigedemokraterna, Front National, UKIP och Sannfinländarna är alla denna andas barn.

Detta ställer högskolor och universitet inför ett flertal problem och frågeställningar. Innebär det ett politiserande av lärosätena att ta ställning mot rörelsen, eller ingår det i lärosätenas skyldighet att vara kritiskt analytiska? Var går gränsen för vilka aktiviteter högskolor och universitet kan ägna sig åt? Hur förhåller sig detta dilemma till kravet på objektivitet i forskning och undervisning? Och inbegriper även samverkansuppgiften krav på objektivitet? Hur fristående är högskolor och universitet från de demokratiska institutioner man verkar under? Om högerpopulismen vinner nationellt inflytande över högskolesektorn – hur självständigt kan och bör lärosätena då agera?

Innebär det ett politiserande av lärosätena att ta ställning mot rörelsen, eller ingår det i lärosätenas skyldighet att vara kritiskt analytiska? Om exempelvis högerpopulismen vinner nationellt inflytande över högskolesektorn i Sverige– hur självständigt kan och bör lärosätena då agera?

Spara i kalender 07/02/2017 13:30 PM 07/02/2017 14:30 PM Europe/ParisDen akademiska friheten och populismenVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan Väst info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Fredrik Sjögren

fil dr i statsvetenskap, Högskolan Väst

Fredrik Sunnemark

idé- och lärdomshistoriker & docent i kulturvetenskap, Högskolan Väst

Ulf Dalnäs

prefekt HDK vid Göteborgs universitet, grundare Facebook-gruppen Högskoleläckan

Mats Ericson

ordförande, SULF (Sveriges universitetslärare och forskare)