Regionkväll: Är Megaregioner svaret på frågan om framtidens tillväxt och välfärd? | Västra Götalandsregionen

megaregioner

Västra Götalandsregionen bjuder in till en interaktiv och inspirerande regionkväll! Förutom trevligt sällskap och gott tilltugg blir det spännande diskussioner om vikten av samarbete över gränser i en föränderlig tid.

Tillsammans med internationella gäster och representanter från lokal och nationell nivå ska vi diskutera om Megaregioner är svaret på framtidens tillväxt och välfärd, med exempel från regionen som sträcker sig från Oslo via Göteborg och ner mot Öresundsområdet.

När Tisdag 4 juli | 19.30–21.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Ny data från OECD ger starka skäl att tänka i megaregioner som ett sätt för nationer att stärka konkurrenskraft och välfärd. Om vi ser våra närmaste storstadsregioner som medspelare istället för konkurrenter skapas nya förutsättningar för näringslivets utveckling och för invånarna att leva bra liv.

Varför är megaregioner viktiga, vad står de för och vilken roll kan de komma att spela i framtiden? Som exempel tas den gränsöverskridande megaregionen Western Scandinavia som sträcker sig från Oslo via Göteborg ner mot Öresund. Den innehåller en tredjedel av svensk, norsk och dansk befolkning samt bygger på en i stora delar gemensam kultur och historia, miljö och infrastruktur. Just nu genomför OECD en studie av de möjligheter och potential megaregionen har genom ökad rörlighet, handel och samverkan. Inbjudna representanter från bland annat offentlig sektor och näringsliv och publik har möjlighet att ge sina perspektiv. Fotograf: Depositphotos

Spara i kalender 07/04/2017 19:30 PM 07/04/2017 21:00 PM Europe/ParisRegionkväll: Är Megaregioner svaret på frågan om framtidens tillväxt och välfärd?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Pat Cox

Europeisk transportkoordinator, Europeiska Kommissionen

Pontus Lindberg

2:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Region Skåne

Rudiger Ahrend

chef - policyfrågor inom regional utveckling, OECD

Kristina Jonäng

regionråd & ordförande i miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Lars Salvesen

vice ordförande i regionstyrelsen, Akershus fylkeskommune