Cirkulär ekonomi i praktiken med fokus på vattenfrågan | Innovatum, Maritima klustret i Västsverige & Västra Götalandsregionen

cirkulär ekonomi

Regeringen har nyligen utrett hur vi kan stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och därmed skapa fler hållbara arbetstillfällen i Sverige. Vilka hinder finns för att cirkulära affärsmodeller ska kunna realiseras i praktiken? Och hur driver vi tillsammans utvecklingsarbetet framåt?

När Onsdag 5 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Innovatum i samarbete med Maritima klustret i Västsverige & Västra Götalandsregionen

Exempel i marin miljö visas och frågan om hur aktörer tillsammans kan ta tillvara på lokala resurser i kretsloppsliknande system diskuteras. Tillsammans försöker vi identifiera hinder och resonerar kring hur vi kan gå vidare för att cirkulära affärsmodeller ska kunna realiseras. Experter och entreprenörer inom cirkulär ekonomi och industriell symbios medverkar.

Spara i kalender 07/05/2017 10:30 AM 07/05/2017 11:30 AM Europe/ParisCirkulär ekonomi i praktiken med fokus på vattenfråganVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Innovatum i samarbete med Maritima klustret i Västsverige & Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Janine Alm Ericson

ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet

Bengt Gunnarsson

entreprenör & företrädare, Näringslivet i Sotenäs Symbioscentrum

Kristina Jonäng (c)

ordförande miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Mats Eklund

professor inom industriell symbios, Linköpings universitet

Ola Alterå

regeringens särskilda utredare för betänkandet: Från värdekedja till värdecykel