Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna? | Göteborgs Stad – Göteborg Energi & Johanneberg Science Park

FED

Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar?

När Måndag 3 juli | 15.00–16.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad – Göteborg Energi & Johanneberg Science Park

Moderator Iréne Svensson

Spara i kalender 07/03/2017 16:00 PM 07/03/2017 17:00 PM Europe/ParisEnergiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad – Göteborg Energi & Johanneberg Science Park info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

EU-projektet Fossil-free energy districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Energi kommer att köpas och säljas mellan fastigheter sinsemellan likaväl som mellan fastigheter och energibolag. Energin mellanlagras bland annat i byggstommar, batterier och ackumulatortankar.

Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers tekniska högskola bidrar alla med sin expertis för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Chalmers Campus Johanneberg själva testbädden. FED valdes ut i stor konkurrens av Urban Innovative Actions, Europakommissionens nya initiativ för att låta städer testa lösningar för sina utmaningar.

Elisabeth Undén (MP)

politisk sekreterare, Göteborgs Stad

Charlotte Lejon

chef för kommersialisering & företagande, Energimyndigheten

Kalle Bäck (KD)

kommunfullmäktigeledamot, Göteborgs Stad

Per-Arne Håkansson (s)

riksdagsledamot

Mats Rydehell

Director Energy Area of Advance, Chalmers tekniska högskola

Johan Tjernström

affärsutvecklare Energi, Akademiska Hus

Lotta Brändström

vd, Göteborg Energi

Iréne Svensson

Senior Adviser internationella relationer, Johanneberg Science Park