Hur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö? | Högskolan i Skövde

digital hemmiljö

Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av, utveckla och testa ett digitalt verktyg innan det kan börja användas. Hur tar vi oss igenom dessa steg? Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor?

När Onsdag 5 juli | 09.00–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan i Skövde

Moderator Ylva Carlqvist Warnborg

Vi vill att äldre personer ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill och kan. Nya digitala verktyg, som exempelvis moderna larm som varnar om en äldre person är på väg att falla, kan möjliggöra detta. Någon måste dock utveckla, testa och upphandla de digitala verktygen innan dessa kan tas i bruk. Här behöver forskare, näringsliv, vårdgivare, kommuner, regioner och landsting samarbeta för att nyttja sina respektive styrkor och resurser på bästa sätt. Det handlar om skapa högkvalitativa och trygga digitala lösningar som inte hotar en äldre människas personliga integritet.

Vid seminariet tar vi utgångspunkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Skövde. Vi frågar oss om det är en plats där olika aktörer kan samverka för att prova ut ny teknik. Hur ska vi samverka mellan olika innovationsaktörer och vilka standarder krävs för detta? Vad behöver forskarna, företagen och vårdgivarna? Framförallt, vilka krav kan vi ställa på den teknik som finns, i äldre personers i hem.

Spara i kalender 07/05/2017 09:00 PM 07/05/2017 10:00 PM Europe/ParisHur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan i Skövde info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Catharina Gillsjö

lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde

Dag Forsén

project manager, RISE SICS

Wivianne Johansson

projektdeltagare som testat digital teknik i sitt hem

Patrik Sundström

programansvarig, Sveriges Kommuner och Landsting