Kan nya former av kompetensutveckling lösa lärarbristen? | Västsvenska Handelskammaren

lärarbrist kompetensutveckling

Det finns en vilja bland lärare och företag att satsa på gemensam kompetensutveckling, men en pressad vardag sätter stopp. Hur skapar vi ett mer långsiktigt fokus, där kompetensutveckling med näringslivet kan stärka utbildningskvalitet och skapa nya karriärvägar som attraherar fler till läraryrket?

När Onsdag 5 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Handelskammaren

Moderator Åsa Vikner

Spara i kalender 07/05/2017 16:30 PM 07/05/2017 17:30 PM Europe/ParisKan nya former av kompetensutveckling lösa lärarbristen?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Handelskammaren info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Många ungdomar väljer bort läraryrket för att de upplever lite utvecklingspotential och inlåsning i yrket. Näringslivet å andra sidan kämpar med att hitta rätt kompetens. Kan vi hitta fler kontaktytor och samarbeten mellan skola och näringsliv så har vi möjlighet att finna lösningar på båda utmaningarna. Genom nya former av karriär- och kompetensutveckling tillsammans med näringslivet ser vi möjligheten att få fler lärare som stannar längre i yrket, samtidigt som utbildningarnas kvalitet och relevans för näringslivets kompetensbehov stärks. Men för det behövs ett mer långsiktigt fokus och en attitydförändring kring hur man ser på lärare, deras kompetensutveckling och möjliga karriärvägar. Hur blir vi bättre på att investera i gemensam kompetensutveckling med näringslivet för att locka och behålla lärare?

Vid panelsamtalet lyfter vi goda västsvenska exempel på företag och skolor som samarbetar kring utformning och genomförande av utbildningar. Däribland Göteborgs Tekniska College som har personal som arbetar halvtid som lärare på skolan och halvtid som ingenjör på Volvo. Övriga paneldeltagare kommer från lärarfack och politik.

Åsa Fahlén

ordförande, Lärarnas Riksförbund

Åsa Vikner

ansvarig kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren

Camilla Waltersson Grönvall (m)

utbildningspolitisk talesperson

Ewa Ekman

rektor & vd, Göteborgs Tekniska College

Ann-Sofie Hermansson (s)

kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad