Integritet till döds – hur ska vården möta de nya digitala kraven? | Västra Götalandsregionen

Digital teknik gör det enklare att följa loggar och skapa smarta lösningar kring kryptering och behörigheter. Men tekniken gör oss också mer sårbara. Kan vi realisera teknikens framsteg och värna den enskildes integritet? Vem har rätt till data som kunskapsunderlag?

När Tisdag 4 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Vård och omsorg bygger på tillit och förtroende. Vi måste gemensamt bygga en värld där såväl patienter som personal känner sig trygga. Möt våra beslutsfattare, professionsföreträdare, verksamhets- och teknikutvecklare, patienter och anhöriga. Tillsammans diskuterar vi om svensk och europeisk lagstiftning står i konflikt med den digitala visionen inom hälso- och sjukvården? För vem har vi integritet och hur hanterar vi patientsäkerheten? Vad hände när Jönköpings län inte fick dela information med sina kommuner, och har medborgare ansvar att bidra med egna data till forskning och utveckling? Det finns till exempel lärdomar vi kan dra från vävnads- och organdonationsverksamheten – en verksamhet som utgår från önskan att vilja bidra. För vem har egentligen rätt att ta del av data som underlag för kunskap?

Fotograf: Juliana Wiklund

Spara i kalender 07/04/2017 16:30 PM 07/04/2017 17:30 PM Europe/ParisIntegritet till döds – hur ska vården möta de nya digitala kraven?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Catarina Dahlöf

regiondirektör, Region Halland

Britt-Marie Ahrnell

patient & anhörig

Stefan Lindgren

ordförande, Svenska Läkarsällskapet

Jonas Andersson

regionråd, Västra Götalandsregionen

Mats Bojestig

hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping

Patrik Sundström

programansvarig e-Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting