Integritet till döds – hur ska vården möta de nya digitala kraven? | Västra Götalandsregionen

Ny digital teknik gör det allt enklare att följa loggar och skapa smarta tekniska lösningar kring kodnycklar och kryptering av behörigheter. Men tekniken gör oss också mer sårbara än någonsin. Hur kan vi realisera teknikens framsteg och samtidigt värna den enskildes integritet?

När Tisdag 4 juli | 16.30–17.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västra Götalandsregionen

Vård och omsorg bygger på tillit och förtroende. Vi måste gemensamt bygga en värld där såväl patienter som personal känner sig trygga. Möt våra beslutsfattare, professionsföreträdare, verksamhets- och teknikutvecklare, patienter och anhöriga i ett seminarium på Västsvenska Arenan. Följande diskuteras:

  • EU:s nya dataskyddsdirektiv, svensk lagstiftning och visionen om nya digitala miljöer inom hälsa, vård och omsorg – står de i konflikt med varandra?
  • Integritet, för vem? Hur hanterar vi patientsäkerheten? Vi har exempel från levande livet där Jönköpings län inte fick dela information med sina kommuner.
  • Har medborgare ansvar att bidra med egna data till forskning och utveckling? Vilken lärdom kan vi dra från vävnads- och organdonationsverksamheten – en verksamhet som utgår från önskan att vilja bidra?
  • Vem har rätt att ta del av data som underlag för kunskap?

Fotograf: Juliana Wiklund

Spara i kalender 07/04/2017 16:30 PM 07/04/2017 17:30 PM Europe/ParisIntegritet till döds – hur ska vården möta de nya digitala kraven?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Götalandsregionen info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Catarina Dahlöf

regiondirektör, Region Halland

Britt-Marie Ahrnell

patient & anhörig

Stefan Lindgren

ordförande, Svenska Läkarsällskapet

Jonas Andersson

regionråd, Västra Götalandsregionen

Mats Bojestig

hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping

Patrik Sundström

programansvarig e-Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting