Måste vi lära (om) hela livet? Utmaningarna med livslångt lärande | Högskolan Väst

livslångt lärande

Det räcker inte längre för Sverige att ha ett kunskapsförsprång för att leda utvecklingen. Med ökad globalisering där allt fler länder satsar på utbildning och forskning ökar konkurrensen även för de högförädlade produkter och tjänster som karaktäriserar svenskt näringsliv.

När Tisdag 4 juli | 09.00–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Högskolan Väst

Automatisering och robotisering inom industrin har bidragit till en ökad produktivitet med väsentligt färre personer i produktionskedjan. Den googlande patienten och ”hälsoappar” ihop med vårdens digitalisering gör att vårdrelationer och vårdtjänster förändras i snabb takt. Kraven på nya och utvecklade kunskaper höjs hela tiden.

Att det finns kompetenta medarbetare att rekrytera och att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för om industrin ska kunna fortsätta vara en motor för svensk välfärd. Kompetensfrågan hänger också ihop med organisatoriska och institutionella förändringar i företag och samhälle där digitaliseringen har avgörande inverkan. I samband med dessa förändringar kommer vi sannolikt också se hur nya synsätt, lösningar och organisationssätt utmanar etablerade strukturer på arbetsmarknaden och hos samhällets institutioner. Dessa spänningar är också en del av samhällets strukturomvandling.

Men vem har ansvaret för det livslånga lärandet? Är det individen, arbetsgivarna eller samhället? Och vilka nya sätt att organisera lärsituationer och undervisning möjliggörs och kommer att vara produktiva? Vad innebär det att vara kompetent i den digitaliserade framtiden?

Spara i kalender 07/04/2017 09:00 AM 07/04/2017 10:00 AM Europe/ParisMåste vi lära (om) hela livet? Utmaningarna med livslångt lärandeVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Högskolan Väst info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Thomas Winman

fil dr i pedagogik, Högskolan Väst

Said Abdu (L)

riksdagsledamot

Lars Svensson

professor i informatik, Högskolan Väst

Eva Nordmark Nilsson

TCO

Carl Heath

Senior Researcher, RISE