Politisering och polarisering i ett yrvaket informationssamhälle | Göteborgs universitet

SOM-institutet

Vilken roll spelar traditionella och sociala medier för ett opinionsklimat där en allt yvigare informationsmängd ska värderas, bearbetas och delas inom allt snävare tidsramar? SOM-undersökningarna visar hur alarmism och polarisering påverkar aktuella frågor som migrationspolitik och medieförtroende.

När Fredag 7 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Moderator Daniel Jansson

Alternativa fakta och misstro mot medier och expertis kännetecknar det gångna årets två kanske mest avgörande internationella politiska händelser: Storbritanniens utträde ur EU och Donald Trumps överraskande seger i det amerikanska presidentvalet. På hemmaplan pekar samtidigt resultat från den 31:e nationella SOM-undersökningen på att alarmism och ökad polarisering påverkar aktuella frågor som migrationspolitik och medieförtroende. Är vi på väg mot ett samhälle där sanningar och fakta blir våra egna och inga andras?

Under seminariet presenterar fyra forskare sina analyser utifrån den senaste forskarantologin från SOM-institutet: ”Larmar och gör sig till”. Vilken roll spelar dagens medieklimat i vad som ibland beskrivs som en postfakta-era där en allt yvigare informationsmängd ska värderas, bearbetas och delas inom allt snävare tidsramar? Vilka blir konsekvenserna av en allt mer uppkopplad befolkning?

Spara i kalender 07/07/2017 13:30 PM 07/07/2017 14:30 PM Europe/ParisPolitisering och polarisering i ett yrvaket informationssamhälleVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Maria Solevid

universitetslektor i statsvetenskap, undersökningsledare vid SOM-institutet

Daniel Jansson

kommunikatör & biträdande undersökningsledare, SOM-institutet

Annika Bergström

docent i medie- och kommunikationsvetenskap & undersökningsledare, SOM-institutet

Marie Demker

professor i statsvetenskap & dekan för humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Jonas Ohlsson

medieforskare vid Nordicom, undersökningsledare på SOM-institutet