Renovera smartare – nya digitala verktyg ger bättre precision för upprustning av miljonprogrammet | RISE

Forskarnätverket SIRen har tagit fram nya digitala verktyg för beräkningar av kostnader och hyresökningar till följd av renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet. Med dessa metoder kan vi göra prognoser för renoveringsbehov och analysera konsekvenser av olika renoveringsstrategier.

När Söndag 2 juli | 13.30–14.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör RISE

Spara i kalender 07/02/2017 13:30 PM 07/02/2017 14:30 PM Europe/ParisRenovera smartare – nya digitala verktyg ger bättre precision för upprustning av miljonprogrammetVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen RISE info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Renoveringen av miljonprogrammet är en utmaning, men det är också en möjlighet att nå miljömål och att utjämna skillnader i levnadsstandard mellan samhällsgrupper. Tidigare studier av bostadsbeståndet har gjorts baserat på urval. Men med nya digitala verktyg kan vi arbeta med byggnadsspecifik information för samtliga Sveriges byggnader, vilket bland annat innebär att vi kan undvika urvalsfel och att vi kan se oväntade mönster direkt utan att göra nya urval.

Metoderna har använts i en första omgång för att ta fram underlag till uppdateringen av den nationella strategin för att energieffektiviserande renovering hösten 2016. Metoderna vidareutvecklas nu för att kunna bidra till utvärdering av tidigare och kommande styrmedel, t ex när det gäller ändrade krav för energiprestanda efter totalrenovering, eller utfall vid införande av rotavdrag för hyresrätter. Vid seminariet kommer vi diskutera varför vi behöver en mer nyanserad bild av bostadsbeståndet och vad de nya metoderna kan tillföra.

Mikael Mangold

PhD, RISE

Tim Johansson

PhD, LTU och GITTER AB