Så blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens transportlösningar | Västsvenska Handelskammaren

framtidens transporter

Flera globala utmaningar är kopplade till det ökande behovet av transporter. Samtidigt står transportsektorn inför ett paradigmskifte: självkörande och uppkopplade fordon förändrar hur vi transporterar människor och gods i framtiden. Hur blir Sverige navet för framtidens transportlösningar?

När Tisdag 4 juli | 15.30–16.15

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Handelskammaren

Moderator Johan Trouvé

Världen står inför stora förändringar generellt och vi ser omställningar inom en rad områden där vi tidigare känt förutsättningarna. En stor del av dessa omställningar innebär att världen på sätt och vis krymper och marknader, människor och varor kommer närmare varandra. En naturlig del av utvecklingen är ett ökande behov av transporter. Vid sidan av det här står transportsektorn som sådan inför stora utmaningar, ett paradigmskifte om man så vill. Det vi ser gällande fordon är en utveckling till självkörande, elektrifierade och uppkopplade fordon som kommer att förändra inte bara vår föreställning av transportmedel utan rent av den faktiska transporten av människor och gods. Svenska företag och forskning går i bräschen av denna utveckling och det finns potential att bli ett nav för framtidens transportlösningar.

Vid det här seminariet i Almedalen diskuterar Infrastrukturminister Anna Johansson och AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt hur Sverige blir ett nav för utvecklingen av framtidens transporter.

Spara i kalender 07/04/2017 15:30 PM 07/04/2017 16:15 PM Europe/ParisSå blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens transportlösningarVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Handelskammaren info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Anna Johansson

infrastrukturminister

Martin Lundstedt

vd, Volvo Group

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren