Snart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet? | Göteborgs universitet

AgeCap

Antalet äldre ökar dramatiskt i hela världen. 2020 kommer det att finnas fler personer över 65 än under 16 år. Innebär detta att världen kommer att fyllas av skröpliga och dementa äldre eller är det en fördel att fler personer har lång livserfarenhet? Är samhället redo att möta denna globala utmaning?

När Måndag 3 juli | 08.30–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs universitet

Moderator Ingmar Skoog & Anders Palmgren

Antalet äldre ökar dramatiskt i hela världen. År 2020 kommer det att finnas fler personer över 65 än under 16 år. Innebär detta att världen kommer att fyllas av skröpliga och dementa äldre, eller kommer den ökade livserfarenheten i befolkningen att påverka samhället positivt? Är vi redo att möta denna globala utmaning?
I vårt seminarium diskuterar vi, forskare inom AgeCap, med representanter från pensionärsorganisationer, forskningsråd, näringsliv, media och politiker om betydelsen av de demografiska förändringarna för hälsa och välbefinnande, äldres synlighet och delaktighet i media och i det politiska beslutsfattandet, möjligheten att arbeta långt fram i livet och om synen på åldrandet ur ett historiskt perspektiv.

Spara i kalender 07/03/2017 08:30 AM 07/03/2017 10:00 AM Europe/ParisSnart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs universitet info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Maria Edström

forskare vid JMG, Göteborgs universitet

Ethel Forsberg

generaldirektör, Forte

Jan Helin

programdirektör , SVT

Mårten Roslund

ordförande, Grön Ungdom

Maria Solevid

forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Christina Rogestam

ordförande, SPF

Casten Almqvist

vd, TV4

Sandra Fogelberg

Grön ungdom

Daniel Seldén

forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Madeleine Harby Samuelsson

statssekreterare

Christina Tallberg

PRO

Ingmar Skoog

professor & föreståndare Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap

Ulrika Lagerlöf Nilsson

forskare vid institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Katarina Brännström (m)

ansvarig för äldrefrågor

Joar Forssell

ordförande, Liberal Ungdom

Anders Palmgren

journalist