Svensk handelspolitik i framtiden – ett samtal med Sveriges EU- och handelsminister | Västsvenska Handelskammaren

Svensk utrikeshandel är en framgångssaga och exporten står sig stark. Samtidigt ser vi händelser i världspolitiken som skapar oro och protektionism. Vi ser även ökad misstro kopplat till öppna marknader och handel. Hur ska Sverige som liten handelsberoende nation stå sig i den globala konkurrensen?

När Måndag 3 juli | 18.15–18.45

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Handelskammaren

Moderator Johan Trouvé

I det här seminariet diskuterar Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé Sveriges förutsättningar i den internationella handeln tillsammans med EU- och handelsminister Ann Linde samt västsvenska företag. Vilka styrkor har svenskt näringsliv i internationell jämförelse och hur hanterar Regeringen frågorna? Vilka utmaningar väntar framöver och vilka omställningar står näringslivet inför?

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Spara i kalender 07/03/2017 18:15 PM 07/03/2017 18:45 PM Europe/ParisSvensk handelspolitik i framtiden – ett samtal med Sveriges EU- och handelsministerVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Handelskammaren info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Ann Linde

EU- och handelsminister

Carl-Johan Hagman

CEO, Stena Rederi

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren