Sverige behöver en nationell strategi för att stärka landets städer | Västsvenska Arenan

storstadsstrategi

För att hitta lösningar på problematiken i landets storstäder behövs en strategi, en storstadsstrategi, från nationellt håll. Trots utmaningar finns möjligheter och goda exempel att lära av. I Göteborg och Malmö finns erfarenheter som stat och kommun kan dra nytta av i det långsiktiga arbetet.

När Onsdag 5 juli | 09.00–10.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Arenan

Moderator Kerstin Elias

En förutsättning för att hela landet ska kunna leva är att Sveriges storstäder är starka och driver på utvecklingen i både småstäder och på landsbygden. På senare år är bilden av samhället att brotten och våldet ökar och människor ger uttryck för allmän oro och otrygghet. Samtidigt står många människor utanför samhället och det finns risk för att parallella samhällen utvecklas om vi inte agerar nu. I en kommun hanteras de områden som är hårdast belastade; utbildning, bostadsfrågor och polisiärt arbete, centraliserat och många gånger samordnat. På nationell nivå är dessa områden fördelade mellan en rad departement och myndigheter vilket riskerar att bli ineffektivt och kan minska möjligheten till värdefulla synergier. För att hitta långsiktiga lösningar på den gemensamma problematiken i landets storstäder behövs en strategi, en storstadsstrategi, från nationellt håll.

Dessa och andra frågor kopplade till området diskuteras vid detta seminarium i Almedalen i regi av Västsvenska Arenan.

Spara i kalender 07/05/2017 09:00 AM 07/05/2017 10:00 AM Europe/ParisSverige behöver en nationell strategi för att stärka landets städerVälkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västsvenska Arenan info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Ann-Sofie Hermansson

kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Tomas Tobé (m)

rättspolitisk talesperson

Helena Nanne

ledamot i trygghets- och säkerhetsberedningen & ersättare i kommunstyrelsen, Malmö stad

Kerstin Elias

utvecklingschef, Göteborgs Stad

Ester Pollack

docent journalistik, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap

Gunilla Henningsson

trygghetssamordnare, Göteborgs Stad