Tack för Västsvenska Arenan 2016!

Tack för Västsvenska Arenan 2016!

Stort tack till alla som besökte oss under årets Almedalsvecka! Med nästan 100 aktiviteter skapade Västsvenska Arenan en ny, större och bättre mötesplats intill havet vid Almedalsparken. Det bjöds på spännande möten mellan beslutsfattare, talare och gäster med fokus på framtida utmaningar men även möjligheter inom bland annat integration, digitalisering och bostadspolitik. Med tre nya partners växte Västsvenska Arenan både till yta och antalet arrangörer. Att Arenan som aktör växer och blir större i Almedalen gynnar arbetet med att lyfta fram de nationella utmaningarna med fokus på regionala lösningar. Under året arbetar vi löpande vidare med de frågor och diskussioner som lyftes fram hos Västsvenska Arenan och börjar även blicka framåt mot 2017 års Almedalsvecka. Kontakta oss gärna för vidare frågor och information om årets samt 2017 års Västsvenska Arena.

Färdigheter

Upplagt på

26 augusti, 2016