Tillit, vilja och gemensamt ansvar för varje barns rätt att lyckas i skolan – Göteborgs väg till en jämlik stad | Göteborgs Stad

ansvar

Barn har rätt till utbildning och ansvaret ligger hos många fler aktörer än skolan. Att varje barn lyckas i skolan och får en god start livet är avgörande både för individ och samhälle. Tillsammans behöver vi ta ansvar för barnets rättigheter och vår framtid. Viljan finns, hur är det med tilliten?

När Torsdag 6 juli | 12.00–13.00

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad

Moderatorer Lars Mogensen

Samhällets strukturer står inför en stor utmaning. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Utbildningsnivån påverkar människors hälsa hela livet och kan även prägla kommande generationer. Har vi råd att inte mobilisera för de som behöver det mest?

Varje barn har rätt till stöd och samlade resurser när de behöver. Skolan är en av de viktigaste arenorna för barnen men uppdraget att varje barn ska lyckas i skolan kräver ansvar hos många fler. Näringsliv, idéburna, akademi och viktiga vuxna runt barnet behöver samverka. För att klara det måste aktörer göra mer än det som finns reglerat i uppdrag och lagstiftning.

Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en jämlik stad där barn kan förverkliga sina drömmar. För att lyckas krävs styrning och samverkan som präglas av tillit. Tillit till varandra och till barnets styrka och medskapande förmåga. Uppdrag och lagstiftning behöver möjliggöra istället för att begränsa, för att nå hela vägen behöver stödet från nationell nivå förbättras.

Spara i kalender 07/06/2017 12:00 PM 07/06/2017 13:00 PM Europe/ParisTillit, vilja och gemensamt ansvar för varje barns rätt att lyckas i skolan – Göteborgs väg till en jämlik stad Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Karin Pleijel (MP)

bitr. kommunalråd, Göteborgs Stad

Jan Holmlund

sektorschef IFO/Funktionshinder, Göteborgs Stad

Marie Sandstig

områdeschef, Göteborgs Stad

Lars Mogensen

journalist

Christer Samuelsson

stadsdelsdirektör Göteborgs Stad, fokusledare Jämlikt Göteborg

Jascha Marteleur

sektorschef kultur & fritid, Göteborgs Stad

Elisabeth Rahmberg Johansson

folkhälsochef, Västra Götalandsregionen

Malin Gren Landell

psykolog & medicine doktor, utredare (SOU 2016:94)

Anna-Lena Johansson

Business Region Göteborg

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Anette Bolin

forskare barn & unga, Högskolan Väst

Anna Lexelius

huvudsekreterare, Tillitsdelegationen

Helene Öberg (MP)

statssekreterare, Utbildningsdepartementet