Möter skolan upp mot näringslivets kompetensbehov? | Västsvenska Handelskammaren

anna ekström

Svensk konjunktur går för högvarv och företag inom en rad branscher skriker efter kompetens. Samtidigt går många arbetslösa. Hur skapar vi ett utbildningssystem som är relevant för näringslivet och säkerställer att unga och arbetssökande får till sig det arbetsmarknaden efterfrågar?

När Onsdag 5 juli | 17.45–18.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Västsvenska Handelskammaren

Moderator Johan Trouvé

Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé samtalar med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström om det västsvenska näringslivets utmaningar med att hitta rätt kompetens. Vad gör regeringen för att stärka kvaliteten på det svenska utbildningssystemet och relevansen för näringslivet? Hur kan utökat samarbete mellan skola och näringsliv öka kvaliteten på utbildningen och samtidigt öka matchningen på arbetsmarknaden? Samtalet tar avstamp i utkomster från Skolkommissionen, regeringens politik och goda västsvenska exempel.

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Spara i kalender 07/05/2017 17:45 PM 07/05/2017 18:30 PM Europe/ParisMöter skolan upp mot näringslivets kompetensbehov?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Västra Handelskammaren info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Anna Ekström (s)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren