Program Almedalsveckan 2017

08.30-10.00 Snart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet? | Göteborgs universitet

09.00-10.00 Life science – en Smart Industri? | Västsvenska Arenan

10.30-11.30 Kunskap och innovation – nycklar till framtidens skafferi | Västra Götalandsregionen

10.30-11.30 Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – Göteborgs väg till en jämlik stad | Göteborgs Stad

12.00-13.00 Industrin vill växla upp, men politiken bromsar – resan mot ett fossilfritt Sverige | Västsvenska Handelskammaren

12.00-13.00 Tvång eller frivillighet? Om bästa vägen till ett framgångsrikt klimatarbete | Göteborgs universitet

13.30-14.30 Näringslivet vill bygga bostäder när politiken bygger utredningsmurar av ideologi | Västsvenska Handelskammaren

13.30-14.30 Kraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revansch | Högskolan Väst

15.00-16.00 Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna? | Göteborgs Stad – Göteborg Energi & Johanneberg Science Park

15.00-16.00 Skapa det goda samhället – är ingenjörerna mogna för det? | Chalmers

16.30-17.30 Med ny järnväg lyfter Sverige | Västra Götalandsregionen

16.30-18.00 Medborgarskap i det digitala samhället – Hur då då? | Chalmers, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås & Högskolan i Skövde i samverkan med Västra Götalandsregionen

18.15-18.45 Svensk handelspolitik i framtiden – ett samtal med Sveriges EU- och handelsminister | Västsvenska Handelskammaren

20.00 Akademikväll med quiz | Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde & Högskolan Väst

09.00-10.00 Hur populistisk vill vi att den kommande valrörelsen ska bli? | Västsvenska Arenan

09.00-10.00 Måste vi lära (om) hela livet? Utmaningarna med livslångt lärande | Högskolan Väst

10.30-11.30 Kraftigt ökat bostadsbyggande – hur får vi stat och kommun att gå i takt för att det ska kunna ske? | Göteborgs Stad

10.30-11.30 Dramatik på energimarknaderna – Hur hanterar vi förändringarna? | Chalmers

12.00-13.00 Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad? | Göteborgs Stad

12.00-13.00 Ny kemikalieskatt på elektronik – till vilken nytta? | Göteborgs universitet

13.30-14.30 Hur kan IT‐standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag? | Högskolan i Skövde

13.30-14.30 Vad ska konstnärlig grundforskning vara bra för? | Högskolan i Borås

15.00-16.00 Hur väl förbereds våra sjuksköterskor? Behöver utbildningarna vara längre? | Västra Götalandsregionen

15.30-16.15 Så blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens transportlösningar | Västsvenska Handelskammaren

16.30-17.30 Eftertraktad kompetens – vem ska utveckla framtidens städer? | Platzer

16.30-17.30 Integritet till döds – hur ska vården möta de nya digitala kraven? | Västra Götalandsregionen

18.15-18.45 Samtal med Sveriges nästa finansminister? – Ulf Kristersson om svensk finansiell politik i en global ekonomi | Västsvenska Handelskammaren

19.30-21.00 Är Megaregioner svaret på frågan om framtidens tillväxt och välfärd? | Västra Götalandsregionen

08.00-08.45 Så bygger vi en inkluderande stad | Skanska

09.00-10.00 Sverige behöver en nationell strategi för att stärka landets städer | Västsvenska Arenan

09.00-10.00 Hur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö? | Högskolan i Skövde

10.30-11.30 Cirkulär ekonomi i praktiken med fokus på vattenfrågan | Innovatum, Maritima klustret i Västsverige & Västra Götalandsregionen

10.30-11.30 Dieter, larm och myter – varför är det så svårt att få tydliga svar om mat och hälsa? | Chalmers

12.00-13.00 Det står i tidningen, då är det säkert falskt! En ny mediepolitik för hela Sverige | Västra Götalandsregionen

12.00-13.00 How can global sustainable goals add value to local sustainability work? | Mistra Urban Futures

13.30-14.30 Göteborgsmodellen – lösningen på matchningsproblematiken | Göteborgs Stad – Business Region Göteborg

13.30-14.30 Så når stödet fram: Främja egna aktörskapet för barn och unga | Högskolan Väst

15.00-16.00 Storstadens dilemma att skapa ett gott företagsklimat | Göteborgs Stad

15.00-16.00 Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket? | Högskolan i Borås, Borås Stad & Västsvenska Handelskammaren

16.00-16.30 Vem får 2017 års sociala medier-pris på 100 000 kr? | Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad & Borås Stad

16.30-17.30 Vattenbruk – miljöstörande verksamhet eller en värdefull och hållbar ny näring? | Göteborgs universitet

16.30-17.30 Kan nya former av kompetensutveckling lösa lärarbristen | Västsvenska Handelskammaren

17.45-18.30 Möter skolan upp mot näringslivets kompetensbehov? | Västsvenska Handelskammaren