”2018 blir ett uppfriskande år för svensk politik”

Ingrid Pousard, Ansvarig Västsvenska Arenan

Arbetet med Västsvenska Arenan är i full gång. Ingrid Pousard, ansvarig för Västsvenska Arenan, delar med sig av sina tankar inför årets valrörelse och Almedalsvecka.

Hur ser du på valåret 2018?

Jag är säker på att det blir ett spännande valår. De områden som kommer att diskuteras mest i valrörelsen tror jag är trygghetsfrågor, säkerhet, integration och sjukvård. Något vi säkert kommer att se mer av är nya politiska koalitioner i sakfrågor och andra oväntade partiöverskridande samarbeten. Troligen en hel del kontroversiella, men naturliga utifrån det politiska läge Sverige befinner sig i. Det tror jag blir uppfriskande för svensk politik.

Sociala media har varit en avgörande faktor i många val runt om i världen, vad tänker du om det?

Även i Sverige tror jag att vi för första gången kommer att få se en valrörelse som kanske i första hand pågår i sociala media även om inte partiledardebatterna äger rum där. Positivt med det är att möjligheten att följa utspel och samtal som annars skulle ske i politikens korridorer ökar, vilket för den enskilde kan innebära mer insikt i sakdiskussioner. Baksidan är naturligtvis det ökade behovet av källkritik. Sociala media är nog ett bra komplement till valprogram, debatter och utspel i traditionell media.

Hur är Almedalsveckan annorlunda under ett valår?

Almedalsveckan under ett valår skiljer sig väldigt mycket från en vanlig Almedalsvecka. Under ett valår är det helt öppet spelfält, inga partier kan stå tillbaka utan alla måste satsa stenhårt för att stärka sina positioner. Valrörelsen intensifieras under vecka 27 vart 4:e år. Jag ser fram emot massor av spännande debatter, diskussioner och korta möten i nya oprövade format.

Vad får vi se på Västsvenska Arenan i Almedalen i år?

Västsvenska Arenan har etablerat sig som stark aktör väster om Almedalsparken åt väster vid havet. Nytt för i år är att vi tar tillvara mer på närheten till havet. Jag kan inte avslöja så mycket från programmet, men två profilfrågor för Västsvenska Arenan och som finns med oss även i år är dels den digitaliseringsomställning som samhället befinner sig i samt vikten av att öka förtroendet för våra folkvalda politiker och den demokrati vi lever i. Demokratifrågan har vi fokuserat på under ett par år och den 9:e mars kickar vi igång årets satsning med ett seminarium i Göteborg där fokus ligger på valrörelsen och hur media, politik och näringsliv kan bidra till en saklig och juste valrörelse 2018.

Berätta mer om Västsvenska Arenans Seminarium den 9 mars, vilka blir de hetaste diskussionerna där?

Jag tror att de heta diskussionerna kommer att handla om hur partiernas strategier ser ut inför valrörelsen 2018. Vi har en mycket mer polariserad politisk samhällsdiskussion än vad vi har haft tidigare, gör det att partierna tänker och agerar annorlunda jämfört med tidigare valrörelser? En annan debatt som jag tror kommer upp under seminariet är medias roll och ansvar. Det finns ibland en motsägelse i den bild media ger och det vi faktiskt upplever. Vikten av att media ger en bred bild grundad i saklighet och statistik och mindre av säljande populistiska rubriker tror jag kommer att diskuteras vid seminariet.

Anmäl dig till Västsvenska Arenans seminarium ”Får vi en juste valrörelse 2018?”

Om du inte kan delta vid seminariet på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg kan du även följa seminariet live på Facebook