Ensam är inte stark – hur ska vi samverka för att få en livskraftig svensk tillverkningsindustri?

Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde

Jenny Bramell, chefsstrateg, IUC-syd

Tobias Björck, koordinator, ASSAR – Industrial Innovation Aarena

Ulf Hall, chef för externa relationer och kommunikation, KK-stiftelsen

Isobel Hadley-Kamptz, moderator