Försnack kompetensförsörjning och innovation – vad säger ministern och koncernchefen?