Framtidens entreprenör – skapar värden och räddar världen

Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande och hållbarhet, Chalmers

Pontus Braunerhjelm, professor i entreprenörskap, KTH

Jane Walerud, investerare

Sam Manaberi, entreprenör, Trine

Stina Linge, head of encubation, Chalmers Ventures

Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Centern

Marie Wall, startupansvarig, Regeringskansliet

Moderator: Eva Krutmeijer