Har staten rådighet över sin egen information?

Medverkande: