Hur är det rätt att bygga tätt?

Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggndsteknik, White arkitekter

Alexander Ståhle, Landskapsarkitekt, Tekn Dr stadsbyggnad, KTH, Spacescape AB

Joakim Kaminsky, Arkitekt, Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Monica von Schmalensee, Arkitekt, Ordförande, Rådet för hållbara städer

Tuula Eriksson, Forskare och Sociolog, SLU Institutionen för stad och land