Hur integrerar vi olika styrningsideal inom vården?