Hur kan akademi och näringsliv samverka för social hållbarhet?