Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen?

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Göteborgs Stad

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, (M), Västra Götaland

Jeanette Gustafsdotter, VD, TU

Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet

John Severinson, ansvarig Media Partnership, Facebook

Moderator: Gunilla Grahn-Hinnfors, biträdande näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren