Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?

Penilla Gunther, ledamot, (KD), Näringsutskottet

Elisabeth Undén, styrelseledamot, (MP), Göteborg Energi AB

Axel Josefsson, oppositionsråd, (M), Göteborgs Stad

David Hellström, chef marknad och försäljning, Göteborg Energi AB

Maria Strömberg, avd.chef kluster och innovation, Business Region Göteborg

Anders Berger, director public affairs, Volvo Group

Malin Werner, tf divisionschef nät, Svenska Kraftnät

Alf Engqvist, vd, Göteborg Energi AB

Moderator: Lars Mogensen