Politiskt samtal mellan Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Ransgård (M) om möjligheter och utmaningar med framtidens Göteborg

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Göteborgs Stad

Jonas Ransgård, oppositionsråd, (M), Göteborgs Stad