Sociala investeringar – hur kan vi investera i barns framtid?

Emma Henriksson, ordförande socialutskottet, (KD), Riksdagen

Daniel Bernmar, kommunalråd, (V), Göteborgs Stad

Helene Odenjung, oppositionsråd, (L), Göteborgs Stad

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, (S), Norrköpings kommun

Aylin Fazelian, 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden, (S), Västra Götalandsregionen

Ingela Andersson, utvecklingsledare, Göteborgs Stad

Anna Balkfors, strateg och doktorand, Malmö stad

Moderator: Lars Mogensen