Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag

Jörgen Tholin, moderator, nationell utredare av gymnasiebetygen och prorektor, Högskolan i Borås

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Maria State, enhetschef, Socialstyrelsen

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, (M), Västra Götalandsregionen

Alexander Eriksson, podden "Rakt in i väggen"

Jennifer Frostelid, podden "Rakt in i väggen"

Malin Jakobsson, doktorand och barnsjuksköterska, Högskolan i Borås

Maria Lundvall, doktorand och distriktssköterska, Högskolan i Borås