Svensk elflyg – önskedröm eller realistiskt möjlighet?

Medverkande: