Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partier

Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet

Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, föreståndare för Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet