Vad blir det för mat imorgon?

Tina Ehn, Regionpolitiker, (MP) Västra Götalandsregionen

Christel Cederberg, Professor, Chalmers

Carl Eckerdal, Chefsekonom, Livsmedelsföretagen

Emilia Widerström, Ordförande, LRF Ungdomen

Mariana Edge, Hållbarhetsansvarig, Fazer

Anna Karin Lindroos, Nutritionist, Livsmedelsverket

Fredrik Christensson, Politiker, (C) Riksdagen