Varför ska det ta tid att planera och bygga hållbar stad?

Emma Hult, ledamot, (MP) Riksdagen

Ulf Kamne, kommunalråd, (MP), Göteborgs Stad

Ann Catrine Fogelgren, oppositionsråd, (L), Göteborgs Stad

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad

Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Ulrika K. Jansson, tf. stadsbyggnadschef, Örebro kommun

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Väst, Sveriges Byggindustrier

Gunilla Glasare, avd.chef, Sveriges Kommuner och Landsting

Moderator: Lars Mogensen