Varför väljer unga utbildningar utan framtidsutsikter när företagen skriker efter kompetens?

Jacob Clarin, styrelseledamot, Sveriges Elevkårer

Marie-Hélène Ahnborg, Regeringens särskilde utredare för att utveckla Studie- och yrkesvägledningen, VD IFOUS

Helene Odenjung, vice partiledare och ordförande, GR Utbildning (L)

Isak Skogstad, högstadielärare

Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren

Moderator: Åsa Vikner, ansvarig kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren